Terapi Neden Ücretli Olmalı?

 • 19/05/2021 09:59:00
Terapi Neden Ücretli Olmalı?

Terapi ücreti, özellikle tedavinin başlangıcında, terapistlerin ve danışanların karşılaştığı en karmaşık sorunlardan olabilmektedir. Ücret, psikoterapiyi tanımlayan en önemli parametrelerden biridir. Danışan ve terapistlerin arasındaki ilişkinin iş boyutunu tanımlama anlamında önemli bir sınırdır.

Devamı

PSİKOLOJİK DESTEK ALMAK İÇİN KİME BAŞVURMAK GEREKİR?

 • 28/04/2021 17:18:00
PSİKOLOJİK DESTEK ALMAK İÇİN KİME BAŞVURMAK GEREKİR?

İnsan sosyal bir varlık olma özelliği ile hayatı boyunca farklı alanlarda başkalarının desteğine ihtiyaç duyar. Psikolojik destek ile ilgili bir arayışa geçmeden önce bilinmesinde fayda olan diğer bir konu ise psikoterapi ve danışmanlık arasındaki farktır. 

Devamı

Psikoterapi Nedir?

 • 09/04/2021 17:04:00
Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi, danışan ile terapist arasındaki ilişkiye dayanan profesyonel, danışan odaklı ruhsal olarak daha sağlıklı bir yaşamı hedefleyen tedavi edici bir ilişkidir.

Devamı

Psikolojik Dayanıklılık

 • 26/02/2021 14:24:00
Psikolojik Dayanıklılık

Psikolojik Dayanıklılık kavramı bireyin zorlu durumlar ve olaylar karşısında gerildikten sonra yeniden yaylanma ya da esneme özelliği göstererek eski hayat şekline dönmesi olarak değerlendirilebilir. 

Devamı

BANDURA SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİ

 • 19/08/2020 15:17:00
BANDURA SOSYAL ÖĞRENME TEORİSİ

Sosyal öğrenme teorisinin merkezinde üç temel kavram vardır. Birincisi, insanların gözlem yoluyla öğrenebileceği fikridir. İkincisi, içsel zihinsel durumların bu sürecin önemli bir parçası olduğu fikridir. Sonuncusu ise, bu teorinin, bir şeyin öğrenilmiş olması nedeniyle, davranışta bir değişikliğe yol açacağı anlamına gelmediğini kabul etmesidir.

Devamı

KÜÇÜK ALBERT DENEYİ

 • 11/08/2020 12:58:00
KÜÇÜK ALBERT DENEYİ

"Küçük Albert" deneyi, davranışçı John B. Watson ve yüksek lisans öğrencisi Rosalie Rayner tarafından yürütülen ünlü bir psikoloji deneyidir. 

Devamı

YALNIZLIK

 • 06/08/2020 13:02:00
YALNIZLIK

Yalnızlık, aşina olduğumuz bir insan hissidir. Yalnız hissetmek bizi incitir, ama bunu hepimiz bazı zamanlarda yaşarız. Yalnızlık ciddi bir durum ve hatta bir tür depresyon olabilir. Yalnızlık kadar ciddi olduğu için, durum daha da kötüleşmeden önce işaretleri bilmek önemlidir. 

Devamı

STANDFORD HAPİSHANE DENEYİ

 • 03/08/2020 15:37:00
STANDFORD HAPİSHANE DENEYİ

Stanford Hapishane Deneyi, üniversite öğrencilerinin simüle edilmiş bir hapishane ortamında mahkum veya gardiyan rollerinin öğrenciler üzerindeki etkisinin incelendiği bir sosyal psikoloji çalışmasıdır.

Devamı

DOĞUM SONRASI DEPRESYON

 • 31/07/2020 23:41:00
DOĞUM SONRASI DEPRESYON

Bu yazıda doğum sonrası depresyon hakkında bilgiler bulunmaktadır ve yazı doğum sonrası depresyon hakkında en çok merak edilen sorulara cevap verebilmek amacıyla yazılmıştır.

Devamı

KİŞİLİK BOZUKLUĞU

 • 21/06/2020 22:47:00
KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Kişilik bozukluğu, bireyin sabit bir dünya bakışına sahip olduğu zihinsel bir rahatsızlıktır. Bu durumu yaşayan insanlar olaylar hakkında siyah beyaz düşünme eğilimindedir, bu da başkalarını ilgilendiren konuları görmekte zorlandıkları anlamına gelir. Kişilik bozukluğu olan bir birey, uzun süreli sağlıklı ilişkileri sürdürmekte ve insanlarla bağlantı kurmakta zorluk çekebilirler.

Devamı

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

 • 21/06/2020 21:42:00
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

DEHB genellikle huzursuzluk ve hiperaktivitenin yanı sıra görevlere odaklanma yeteneğinin olmaması ile karakterize edilir. DEHB çocukları ve yetişkinleri etkiler. Bazı semptomlar örtüşür ancak diğerleri yaşa göre değişkenlik gösterir. Bireyin kaç yaşında olduğuna bakılmaksızın, DEHB tedavi edilmezse, bu durumu yaşayan kişinin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Devamı

BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU

 • 05/05/2020 15:02:00
BEDEN DİSMORFİK BOZUKLUĞU

Beden dismorfik bozukluğu, insanların nasıl göründüklerine takıntılı hale gelmelerine ve kendi imajlarını çarpık algılamalarına neden olan bir durumdur. Beden dismorfik bozukluğu olan bir kişi için, algılanan kusurlar ve deformasyonlar o kadar şiddetli ve endişe vericidir ki bireyin günlük yaşamında çalışma yeteneğini bozabilir.

Devamı

ZORBALIK

 • 02/05/2020 21:38:00
ZORBALIK

İnsanlar zorbalığı sadece çocukları etkileyen bir sorun olarak ilişkilendirir ancak gerçekte her yaştan insan zorbalığa maruz kalabilir. Zorbalar ailelerde, işyerinde, ilişkilerde veya diğer sosyal çevrelerde bulunabilir. Ancak bu kurban olmanız gerektiği anlamına gelmez. Zorbalık veya hayatta başka bir zorluk ile uğraşıyorsanız, online terapiyi denemek sizin için iyi bir seçenek olabilir.

Devamı

EMDR

 • 02/02/2020 12:15:00
EMDR

 EMDR, göz hareketi duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelir ve ileri geri göz hareketlerini veya benzer uyaranları uyarırken rahatsız edici olayları görselleştirme sürecini içerir.

Devamı

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

 • 02/02/2020 11:47:00
BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), işlevsel olmayan düşünceleri, davranışları ve duyguları değiştirerek sorunları tedavi etmeyi ve mutluluğu artırmayı hedefleyen bir psikoterapi yaklaşımıdır.

Devamı

SOSYOPATİ

 • 15/11/2019 10:19:00
SOSYOPATİ

Sosyopati, psikopati ile karıştırılan bir ruhsal hastalıktır. Benzer yönlerinin olması yanısıra sosyapati psikopatiden farklı bir hastalıktır. Her psikopat bir sosyopatdır ama her sosyopat bir psikopat değildir. 

Devamı

PSİKOLOG SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 7 UNSUR

 • 15/11/2019 10:10:00
PSİKOLOG SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 7 UNSUR

Psikolog seçerken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında belirli çerçeveler vardır. Psikoloğunuzu açıkladığımız uzmanlık derecesi, süpervizyon, işinin uzmanı olması, iletişim gibi özellikler çerçevesinde değerlendiriniz. 

Devamı

OPTİMİZM

 • 15/11/2019 10:05:00
OPTİMİZM

İyimserlik, umut dolu olma, bir durumun iyi yönlerini vurgulama yeteneği ve iyi bir şeyin olacağına dair inançtır. İyimserlik, insanların fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı bireyler olmasını sağlayan bir bakış açısıdır.

Devamı

OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK

 • 15/11/2019 09:54:00
OBSESİF KOMPÜLSİF BOZUKLUK

Obsesif kompülsif bozukluk (OKB); obsesyon denilen takıntılar üzerine inşa edilen düşünceler, fikirler ve dürtüler ile kompülsiyon denilen yineleyen davranışlar ve zihinsel eylemlerin birleşiminden oluşan, takıntılı düşüncelerin günlük hayatı ve eylemleri olumsuz yönde etkileyecek düzeye gelmesidir. 

Devamı

ANOREKSİYA NERVOZA

 • 09/11/2019 16:54:00
ANOREKSİYA NERVOZA

 Anoreksiya nervoza muhtemelen en bilinen yeme bozukluğudur.Sonuç olarak, gün içinde, yetersiz beslenme ve açlığa neden olabilecek az miktarda yiyecek tüketirler.

Devamı

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

 • 05/11/2019 08:12:00
ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

Çözüm Odaklı Terapi, bireylerin şimdi ve gelecek zamandaki durumlarına ve hedeflerine odaklanarak sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır. Yapılan araştırmalar, Çözüm Odaklı Terapi’nin davranışsal kaygılar ya da akademik, okulla ilgili kaygılar yaşayan gençler için yararlı bir müdahale olabileceğini göstermiştir.

Devamı

PSİKOPATİ

 • 05/11/2019 08:05:00
PSİKOPATİ

Psikopati, tespit edilmesi en zor rahatsızlıklardan biridir. Bir psikopat topluma karışabilir ve bunun nedeni diğer insanların, özellikle de duygusal, davranışlarını taklit etmeleridir. Bu duyguları hissetmezler. Ancak bu duyguları deneyimleyen diğer insanları incelerler. 

 

Devamı

BAĞLANMA TEORİSİ

 • 05/11/2019 08:00:00
BAĞLANMA TEORİSİ

Bağlanma, öncelikle güvenlik ve iyilik arayışından gelişen duygusal bir bağdır. Bağlanma stilleri, kendimizle etkileşimde bulunan ve kendimiz için önemli olan insanlara “bağlanma” yöntemimizdir. Bu tarzlar, ilişkilerimizdeki zihniyetlerimizi ve davranışlarımızı etkiler. 

 

Devamı

FOBİK BOZUKLUK

 • 02/11/2019 13:37:00
FOBİK BOZUKLUK

Fobinin tanımı korkunun tanımıyla benzerdir. Korku ile eşanlamlıdır ancak aralarında bir fark vardır. Korku gerçek ve yakın bir tehdide doğal bir cevap olabilir ama bir fobi gerçekte aynı temele sahip değildir. 

 

Devamı

TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

 • 02/11/2019 13:30:00
TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU

TSSB olarak bilinen travma sonrası stres bozukluğu, bir kişinin ciddi fiziksel zararın meydana geldiği veya tehdit edildiği travmatik veya korkutucu bir olayı tecrübe ettikten veya tanık olduktan sonra geliştirebileceği ciddi bir durumdur. Stresli veya travmatik bir olaya maruz kalmış bireyler TSSB tanısı alabilirler. DSM hangi durumların travmatik bir olay olarak sayılacağını göstermek için bazı kriterler belirlemiştir.

 

Devamı

YEME BOZUKLUKLARI

 • 01/11/2019 08:30:00
YEME BOZUKLUKLARI

Yeme bozuklukları, düzensiz yeme alışkanlıkları, vücut ağırlığı veya şekli ile ilgili endişeleri karakterize edilen hastalıkları tanımlar. Bireyin sağlığına zarar verebilecek yetersiz veya aşırı yiyecek alımını içerebilir.

Devamı

TÜKENMİŞLİK SENDROMU

 • 01/11/2019 08:07:00
TÜKENMİŞLİK SENDROMU

Tükenmişlik Sendromu, kişinin aşırı yoğun iş temposu ve yükümlülükleri sonucunda duygusal, ruhsal ve fiziksel yıkıma uğramasıdır. Bu durum hem işlerin çıkmaza girmesine hem de kişinin günlük yaşantısının zorluklar ile karşılaşmasına sebep olur. Bu sorunun giderilmesi için her şeyden önce iş yaşamının düzene sokulması gerekmektedir. 

 

Devamı

DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU

 • 31/10/2019 13:23:00
DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU

Dürtü kontrolü bozuklukları, birey tarafından belli görevleri yapmak için güçlü bir direnme sorunları yaşama ile karakterize edilen zihinsel bir rahatsızlıktır. Bu sorundan muzdarip olan insanlar, olumsuz sonuçlardan bağımsız olarak düzenli olarak ve defalarca bu gibi görevleri yerine getirirler. 

Devamı

ASPERGER SENDROMU

 • 31/10/2019 13:02:00
ASPERGER SENDROMU

Asperger sendromu beynin sosyalleşmeye, duyusal girdilerin işlenmesine ve bazen de motor koordinasyonuna dahil olan alanlarını etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Asperger sendromu olan bir çocuk genellikle diğer insanlarla etkileşime girmek, yüz ifadeleri veya ses tonları gibi sosyal ipuçlarını okumak, mecazi dili anlamak ve duyguları ifade etmek gibi becerilerde zorlanır.

Devamı

ÇOCUK VE TEKNOLOJİ

 • 30/10/2019 15:02:00
ÇOCUK VE TEKNOLOJİ

Teknoloji çalışma şeklimizden, sosyalleşmemize; aile hayatımızdan, öğrenme biçimlerimize kadar toplumumuzun hemen her yönünü tamamen değiştirdi. En dikkat çeken farklardan biri, önceki nesillerde çocukların birbiriyle oynaması ve etkileşime girme şeklindeki değişimdir.


Devamı

PANİK ATAK

 • 23/10/2019 13:58:00
PANİK ATAK

Panik atak, psikolojik bozukluklarda ve fiziksel hastalıklarda görülebilen, beklenmedik bir zamanda, herhangi bir yerde ortaya çıkan yoğun kaygı ve korku karışımı bir nöbettir.

Devamı

FARKINDALIK

 • 23/10/2019 09:13:00
FARKINDALIK

Farkındalık, düşünceler üzerinde durmadan veya tepki vermeden önce, mevcut ana tamamen odaklanma durumudur.  Farkındalık uygulamaları, insanların sağlığını pozitif yönde etkilemektedir. Beden farkındalığı, öz algı değişimi, duygusal düzenleme ve dikkat kontrolü farkındalığı artırabilecek faktörlerdendir.  

Devamı

ERTELEME HASTALIĞI

 • 23/10/2019 08:31:00
ERTELEME HASTALIĞI

Erteleme hastalığı halk arasında tembellik olarak bilinse de ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Erteleme, belirli bir son tarih tarafından gerçekleştirilmesi gereken bir görevi yapmaktan kaçınmaktır

Devamı

BİPOLAR BOZUKLUK

 • 22/10/2019 06:24:00
BİPOLAR BOZUKLUK

Bipolar bozukluk, diğer adıyla manik-depresif bozukluk birbirinden farklı iki ayrı evresiyle karakterize bir ruhsal bozukluktur.

Devamı

BİLGELİK

 • 22/10/2019 06:15:00
BİLGELİK

Bilgelik refah içinde yaşayabilmek için bilgi, iyi muhakeme ve deneyimi kullanma kapasitesidir. Bilge olmanın en iyi yolu, bilgeliğinizi kasıtlı olarak geliştirmektir.

Devamı

ONLINE TERAPİ

 • 14/10/2019 06:11:00
ONLINE TERAPİ

Online terapi psikolojik danışmanlık hizmetlerin internet ortamına taşınmasıdır. Online terapi e-posta, anlık mesajlaşma (IM), gerçek zamanlı sohbet, sesli arama, video konferans gibi iletişim araçları ile yapılabilmektedir.

Devamı

KAYGI

 • 14/10/2019 04:15:00
KAYGI

Kaygı bireylerin, endişe, korku, ya olursa/ya olmazsa durumlarını yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel olarak genel uyarılmışlık halindeki şimdiki zaman, gelecek hakkında ve uzun süreli duygusal durumdur.

Devamı

SINAV KAYGISI

 • 13/10/2019 22:49:00
SINAV KAYGISI

Hayatının en güzel dönemlerini okulda ve dershanelerde geçiren yorgun öğrencilerin sınavlardaki başarısını olumsuz etkileyen en büyük unsur, sınav kaygısıdır.

 

Devamı

ZAMAN YÖNETİMİ

 • 13/10/2019 21:35:00
ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman geçmişten geleceğe her bir anın anlamını oluşturan temel unsurdur. Zaman bireyin elinde olmaksızın sadece fiziksel, psikolojik, sosyolojik açıdan kavranabilen süreğen bir kavramdır.

Devamı

ÖZGÜVEN

 • 13/09/2019 14:36:00
ÖZGÜVEN

Özgüven, kişinin insanlarla nasıl ilişki kuracağını, kuracağı bu ilişkide nasıl bir rol ve güç üstleneceğini belirleyen en önemli psikolojik özelliktir.

Devamı

DEPRESYON

 • 13/09/2019 14:36:00
DEPRESYON

Depresyon kesinlikle geçici bir üzüntü değil, en temel belirtileri içinden hiçbir şey gelmemek, hayattan zevk almamak olan, uzun süreli bir üzüntü ve günlük işlevlerimizi en az iki hafta boyunca yerine getirememe halidir. 

Devamı