VERİ, GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Site, üyelerin, danışmanların ve ziyaretçilerin yapacakları işlemlerde (üye kayıt, ödeme sistemleri vb.) verecekleri kişisel ve kurumsal bilgilerin güvenliği ve Site’nin bu bilgiler üzerindeki sorumluluklarının belirlenmesi amacı ile, Site alt navigasyonundan da erişilebilen bir sayfa vasıtasıyla gizlilik politikası ve gizlilik ilkelerini duyurmakla yükümlüdür.  

Site, danışan ile danışmanı buluşturan bir platformdur. Danışan ile danışman randevu esnasında birbiriyle iletişime geçtiği andan itibaren Site, hiçbir şekilde görüşmeye müdahale edemez, görüşmeye katılamaz. Site, danışan ile danışman arsında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ses ve görüntü kaydı almaz.  

Site, kullanıcının siteyi işbu gizlilik politikalarına veya yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, kullanıcı ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda Site, kanuni diğer tedbirleri alma hakkına da sahiptir.

Site kişisel bilgileri alma, ürün ve hizmetleri sunma, ödemeleri gerçekleştirme, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçme, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, profilleme, istatistiksel çalışmalar, reklam, tanıtım, pazarlama ve sair iletişim faaliyetleri ile sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve Site faaliyetlerinin daha iyi şekilde yürütülmesi amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla bilginiz dahilinde olan iş ortakları ve tüm iştirakleri ile de paylaşımına izin vermektedir. Kullanıcıların kişisel bilgileri, bu gizlilik politikası ile belirlenen esas ve kapsam haricinde hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Site, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla, talepleri halinde kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar. 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve uygulama/web sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Site, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Kullanıcı Site ve uygulama üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirdiğinde, kendisine ait mali bilgilerin, gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektedir. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CCV’ de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir. Kişisel bilgileriniz, belirtilen kurumlar (kamu, banka) dışında hiç bir şekilde 3. kişilerle paylaşılmaz. Uygulama/web sitesi, başka sitelere link verebilir. Site, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Site kontrolü altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici güvenlik önlemlerine sahiptir. 

Site, ödeme anında kredi kartı numaranızın tamamını, o an çalışmakta olduğumuz ödeme aracı sistemine iletmektedir. Kişisel olarak tanımlanabilir müşteri bilgilerinin toplanması, saklanması ve ifşası ile ilgili olarak çeşitli koruma önlemleri kullanılmaktadır. Site, işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve KVK Kurulu tarafından bildirilen diğer idari ve teknik önlemleri alarak, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda Site, kişisel ve kişisel olmayan  verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, arızi olarak gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetinin de ele alındığı makul derecedeki teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şöyle ki;

- Site’nin kişisel veri işleme faaliyetlerinin kurulan teknik sistemlerle denetlenmesi, 

- Alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodik raporlamaların yapılması,  

- Site nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi,  

- İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılarak uygulama kurallarının belirlenmesi, bu hususların denetimi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için şirket içi politikalar ve eğitimlerin düzenlenmesi,  

- Site ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, Site’nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtların oluşturulması ve bu konuda çalışanların farkındalığının oluşturulması, 

- İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirmelerin yapılması ve buna uygun olarak erişim yetkilerinin sınırlandırılması, 

- Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulması ve işletilmesi,

- Site’nin kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan hizmet aldığı taraflar dahil olmak üzere, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi, 

- Hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulmasıdır.

Site, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. Uygulama/web sitesi, internet teknolojisinin sunmuş olduğu en son yazılım ve tekniklerle, kişisel bilgileriniz güvenlik altına almıştır. Site’de tüm bilgiler, SSL (Secure Sockets Layer) şifreleme tekniği ile şifrelenerek korunmaktadır. Kullanıcının kişisel bilgileri, Site haricinde, yalnızca kullanıcı tarafından ulaşılabilir ve bu bilgiler ancak kullanıcı tarafından güncellenebilir. Kullanıcının talebi ile kişisel bilgiler, Site tarafından da güncellenebilecektir.

Site’den toplanan bilgiler, şirketin satılması, birleşmesi veya yeniden yapılandırılması gibi durumlardan kaynaklanan şirket yapısındaki değişikliklerde devredilebilir. Üye/kullanıcı, yayınladığı yorum ve sorunun veya başka şekilde paylaştığı içeriğin ya da tüm bilgilerin herkese görünür olacağını kabul eder. Üye, Site aracılığıyla gönderdiği hiçbir içeriğin mülkiyetini talep edemez. Site, içeriği kullanmakta özgürdür ve bütün hakları site bünyesinde saklıdır.

Site, işbu gizlilik politikası hükümlerini dilediği zaman uygulamada/web sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Site’nin değişiklik yaptığı gizlilik politikası hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı, sözleşmeyi kabul ettiği anda işbu gizlilik politikasını da kabul etmiş sayılır.

 

ÇEREZLER

 

Çerez, küçük miktarlarda bilgi içeren ve bu bilgileri web tarayıcınız üzerinden bilgisayarınıza aktaran küçük bir metin dosyasıdır. Bir çerezin bilgisayarınızda kalma süresi, kalıcı veya oturum çerezi olup olmamasına göre değişir. Oturum çerezleri, web sitesini terk edene kadar bilgisayarınızda kalan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler, sona erene veya silinene kadar taramayı bitirdikten sonra bilgisayarınızda kalır. Kullanılması gerekli olan çerezler olduğu gibi, işlevsellik ve reklam amaçlı kullanılan çerezler de vardır.

Çerezler, Site’nin trafiğini arttırmak adına kullanılmaktadır. Kullanılan çerezlerin çoğu, oturumunuzu kapattıktan sonra bilgisayarınızın ana belleğinden silinmektedir. Geri kalan çerezler ise, kullanıcıların tercihlerini kaydetmek, Site’ye tekrar giriş yapıldığında kullanıcıların rahatlıkla tanımlanabilmesi ve kullanıcı eğilimlerini yakından izlemek de dahil olmak üzere hizmetlerin toplam kalitesini artırmak için kullanılır. Anlaşma yapılan kampanya ortakları, bu çerezleri kullanarak kullanıcı bilgilerini toplama, dağıtma ve kullanmaya vakıf değildir. Söz konusu çerezler, Site tarafından her türlü kontrol ile geliştirilip uygulamaya konulmuştur. Bu kontrollere göre, virüs ya da bilgisayarlara zarar verebilecek bilgiler ve veriler, çerezler üzerinde bulunmamaktadır. Ancak bununla beraber, kötü niyetli kullanıcıların sunmuş oldukları yazılım ve önlenemeyen datalar ya da kendi hatalarınızdan dolayı üyelik işlemleri yaparken bilgisayarınızda var olan virüs ve/veya Truva atı gibi programlar dolayısıyla, sunulan çerezlere ilişkin herhangi bir şekilde sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak, kullanıcılar dilerlerse çerez dosyasının gelmemesi veya çerez dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler. Bu seçeneklerin değiştirilmesiyle birlikte, zorunlu olarak kullanılması gereken çerezlerin engellenmesi sebebiyle Site’den hizmet alınamaması halinde, Site’nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Her kullanıcı, sözleşmeyi kabul ederek, uygulamayı kullanarak veya web sitesini ziyaret ederek, işbu Çerezler hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.