ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ NEDİR?

      Çözüm odaklı terapi(ÇOT), Steve de Shazer, Insoo Kim Berg ve meslektaşları tarafından 1970'lerin sonlarında ortaya atılan bir terapi yaklaşımıdır. Çözüm Odaklı Terapi problemleri anlamak için geçmiş deneyimleri analiz etmeye çalışmaz ve bu yönüyle var olan diğer terapi yaklaşımlarından ayrılır. Çözüm Odaklı Terapi, bireylerin şimdi ve gelecek zamandaki durumlarına ve hedeflerine odaklanarak sorunlarına hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalışır. Bu yaklaşımda, tipik olarak bir kişiyi terapiye getiren semptomlar veya sorunlar hedeflenmez. Bunun yerine, terapist, terapiye gelen bireyleri geleceğe yönelik bir vizyon geliştirmeye teşvik eder. Bu vizyonu başarılı bir şekilde elde etmek için gerekli beceri, kaynak ve yetenekleri belirlerken bireyleri destekler.

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİNİN VE TERAPİSTLERİNİN AMACI NEDİR?

     Çözüm odaklı terapi, danışanların var olan sorunları için kalıcı bir rahatlama sağlamak amacıyla uzun süreli seanslar yapmak yerine, mümkün olduğunca çabuk, gerçekçi çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu terapi yaklaşımı bireylerin, sağlıklı ve yaşamlarını kaliteli hale getirecekleri çözümler geliştirebilme yeteneğinin olduğunu varsaymaktadır. Danışanların yalnızca soruna odaklandıkları durumlarda sorunların baskısından dolayı çözümü bulmakta zorlandıklarını söylemektedir. Terapistlerin görevi ise bu bireylerin hedeflerini netleştirmelerine yardımcı olmak için çalışmaktır. Terapistler bireyleri arzu ettikleri geleceği hayal etmeleri konusunda cesaretlendirir ve daha sonra bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olacak bir dizi adımlar geliştirmeye çalışırlar. Terapist, özellikle terapiye gelen bireylere güncel bir meselenin daha yönetilebilir ya da daha az zararlı olduğunu vurgular ve geçmiş problemlerde hangi faktörlerin farklı olduğunu veya hangi çözümlerin mevcut olabileceği noktasında kişinin tanımlama yapmasına yardımcı olabilirler.

      Bu terapi şekli, ilk önce danışanın geleceği hakkında bir vizyon geliştirmesini ve daha sonra istenen sonucu elde etmek için iç yeteneklerin nasıl geliştirilebileceğini en kısa ve anlaşılabilir şekilde aktarmaya çalışır. Bu yaklaşımla çalışan terapistler, terapiye gelen bireylerin, kendileri için neyin işe yaradığını anlamalarını sağlamaya çalışır. Bireylerin bu stratejileri uygulamaya devam etmeleri için en iyi yolları keşfetmelerine yardımcı olurlar ve başarılarını kabul etmeleri ve kutlamaları için teşvik ederler.

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

     Çözüm Odaklı Terapi, bireysel terapide, aile ve çift terapisinde başarıyla kullanılmıştır. Terapideki bireylerin zorluklarına çözüm bulmalarına yardımcı olma ilkesiyle geliştirilen yaklaşım, okullar ve işyerleri gibi diğer yaşam alanlarındaki sorunları ele almak için de kullanılmaktadır. Farklı kültürlerden, kökenden ve yaş gruplarından bireylerin hepsinin farklı sorunları ile bu terapiden fayda gördüğü gözlemlenmiştir. Özellikle yapılan araştırmalar, Çözüm Odaklı Terapi’nin davranışsal kaygılar ya da akademik, okulla ilgili kaygılar yaşayan gençler için yararlı bir müdahale olabileceğini göstermiştir.

     Ciddi zihinsel sağlık sorunları yaşayanlara Çözüm Odaklı Terapi önerilmeyebilir. Bu durumda danışanı bir psikiyatriste yönlendirmek daha doğru bir çözüm olabilir.  

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ TEKNİKLERİ NELERDİR?

     Çözüm Odaklı Terapide terapistler, seansa rehberlik etmek için terapi esnasında belirli soru kalıplarını kullanmaktadır. Bu kalıplara örnek olarak, “Zorluklar karşısında günlük sorumluluklarınızı yerine getirmeyi nasıl başarabiliyorsunuz?” sorusu verilebilir. Bu tarz sorular, insanların sıkıntılarla başa çıkma becerilerini tanımalarına yardımcı olur.

     Hayal etmek, insanların problemin olmadığı bir geleceği düşünmelerine yardımcı olur. Eğer hayatlarındaki bu problem olmasaydı, hayatlarının nasıl farklı görüneceğini açıklayabilmelerini sağlar. Bu sayede danışanlar, değişime doğru atabilecekleri küçük, pratik adımları tanımlayabilir. Örneğin, terapideki kişi aile üyeleriyle arasının iyi olduğu durumlarda yaşadığı rahatlık hissini anlatabilir ve bu rahatlığın ancak mevcut sorun olmadığı zaman hissedilebileceğine inanabilir. Mevcut sorunun olmadığı bir senaryo hayal etmek, insanlara değişikliklerin mümkün olduğunu hatırlatabilir ve bu değişiklikleri yapmak için neler yapabileceklerini görmelerine izin verebilir.

    Aynı zamanda deneyimlerini sözlü olarak ifade etmekte zorluk çeken insanlar bu yaklaşımı daha az zorlayıcı bulabilirler.

ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİNİN TARİHİ VE GELİŞTİRİLME AŞAMASI NEDİR?

     O dönemlerde bazı sebeplerden dolayı alternatif bir terapi yaklaşımına duyulan ihtiyaç artmaktaydı. Terapi sürecini olumsuz etkileyen unsurlar arasında, ruh sağlığı uzmanlarının tedavi sürecinde ortaya çıkan zorlukları analiz etmek için harcadıkları enerji, zaman, para ve diğer kaynakların miktarının artması görülüyordu. Steve de Shazer ve Insoo Kim Berg, Milwaukee'deki Aile Terapisi Merkezi'nden ekip arkadaşlarıyla beraber 1980'lerin başında bu sorunlara yanıt olarak ''Çözüm Odaklı Terapi'' yi geliştirdiler. Bu terapi yöntemi günümüzde hızlı ve etkili bir tedavi yöntemi haline gelmiş ve yaklaşık otuz yıldır terapi alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir.

     Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Güney Amerika, Asya ve Avrupa'daki terapistler bu yaklaşım konusunda eğitilmektedir. Çözüm odaklı terapi ilkeleri, okullar, çalışma yerleri ve insanların kişisel hedeflere ulaşmak ve kişiler arası ilişkileri geliştirmek için istekli oldukları diğer ortamlar dahil olmak üzere çok çeşitli ortamlara uygulanmıştır.

ONLINE TERAPİ GÖRÜŞMESİNDE ÇÖZÜM ODAKLI TERAPİ ETKİLİ OLUR MU?

     Günlük hayatın koşuşturması içerisinde çoğu zaman kendimize yeterli vakti ayıramayabiliyor veya kısıtlı imkanlar doğrultusunda aradığımız hizmete kolay erişemeyebiliyoruz. İşte bu noktada Online Terapi’nin avantajları devreye giriyor. İstediğiniz zamanda ve yerde kendi konfor alanlarınız içerisinde size en uygun terapisti belirleyerek aradığınız rahatlıkta terapi hizmetine ulaşabilirsiniz. Online olarak sağlanan görüşmeler sonucunda süreç online görüşme ile çözüme kavuşmaya uygun ise seanslara devam edilir ve bu sürecin yönetimi bireyler için daha da kolaylaşır. Online Terapi birçok terapi yaklaşımında sıkça tercih edilir. Bu konuda olumlu geri dönüşlerin fazlaca olduğu da gözlemlenmiştir. Tecrübeli ve lisanslı online danışmanlarımızdan biriyle konuşmak istiyorsanız, ihtiyacınız olan uzmanlığı ve desteği almak için hemen randevu alabilirsiniz.

 

 

Paylaş