Psikolojik Testler


Sitemizde bulunan ölçekler tamamen bilimsel olarak geçerlilikleri ve güvenilirlikleri kanıtlanmış testlerdir.

Burada bulunan testleri kendinize göre yanıtlayarak, test sonucunuzu üye olmaya gerek duymadan, ücretsiz bir şekilde öğrenebilirsiniz.


BECK ANKSİYETE ÖLÇEĞİ

Bu ölçekte kaygı ya da endişe durumlarında yaşanan bazı belirtiler verilerek bireylerin kaygı düzeyinin ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Hemen Başla

İŞE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin işe karşı davranışlarını analiz etmeyi ve yaşadıkları problemlere daha verimli çözüm yolları bulmayı amaçlamaktadır.

Hemen Başla

BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ

Bu ölçek depresyonda görülen duygusal, bilişsel ve motivasyonel belirtileri içerir ve bireylerin depresyon düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

DUYGUSAL ZEKA ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin duygusal durumlarının farkındalığını ve duygularını anlama düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin sınav dönemlerinde yaşadığı kaygı düzeyini ölçmek ve elde edilen sonuçlara göre çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Hemen Başla

KORONAVİRÜS KORKU TESTİ

Bu ölçek bireylerin pandemi sürecinde yaşadığı korku ve kaygı düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

STRES DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin günlük hayat içinde yaşadıkları stresi ve bu stresin hayatlarını ne düzeyde etkilediğini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

KİŞİSEL STRES ÖLÇEĞİ

Bu test bireylerin son bir ay içindeki stres düzeyini ölçmeyi ve elde edilen sonuçlara göre çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Hemen Başla

MAUDSLEY OBSESİF KOMPULSİF BELİRTİ ÖLÇEĞİ

Bu ölçekte bazı belirtiler verilerek obsesyonların (takıntıların) ve kompulsiyonların ölçülmesi amaçlanmaktadır.

Hemen Başla

SOSYAL BEĞENİLİRLİK ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin sosyal ortamlarda beğenilme, kabul görme isteği sonucunda oluşan kaygı düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

METERNAL BAĞLANMA ÖLÇEĞİ

Bu ölçek, annenin sosyal ve psikolojik olarak anneliğe uyum sağladığı süreç ile bebeği arasındaki bağlanma düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

İŞ STRESİ ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin iş hayatında yaşadıkları durumlara karşı tepkilerini ve stres düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

KİŞİSEL STRES TİP TESTİ

Bu ölçek karakter analizi ile stres ilişkisine bakarak bireylerin sahip olduğu özellikleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

İŞ YERİNDE HAYATTA KALMA ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin iş yerinde karşılaştığı problemlerle başa çıkma becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

MESLEKİ TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ

Bu ölçek iş yaşamındaki stresten kaynaklı oluşabilecek mesleki tükenmişlik derecesini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİ

Bu ölçek, bireylerin geleceğe yönelik olumsuz beklentilerinin düzeyini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla

KONTROL ODAĞI ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin durumlara yönelik kişisel sorumluluklarını algılama biçimlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Hemen Başla