İŞ YERİNDE HAYATTA KALMA ÖLÇEĞİ

Bu ölçek bireylerin iş yerinde karşılaştığı problemlerle başa çıkma becerilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu ölçekteki 25 soru, insanlarla çalışmakla ilgili ana alanlara dayanıyor. Her alanda ne kadar başarılı olduğunuzu düşünüyorsanız ona göre puanlayınız. Her soru için 1 ile 5 arasında bir puan veriniz.

Testlerimiz mobil cihazlarda yatay kullanım için uygundur.
Soru
Nasıl nazik ve anlayışlı olunacağını, ne zaman güçlü olmam gerektiğini ve ne zaman geri çekilmem gerektiğini bilirim.
Ofis oyunlarındaki farklı oyuncuları, onların göreceli güçlerini ve onlarla nasıl oynanacağını iyi bilirim.
İşyerindeki ihtiyaç ve taleplere karşılık olarak değiştirmek de dahil olmak üzere kendimi zamana göre değiştirmeye ve uyarlamaya hazırım.
Temel ilkeler, değerler ve vaatler gibi şeylerin değişmeyeceğini bilirim ve bunları değiştirmem.
Farklı insanların kişilikleri, değerleri, ilgi alanları ve kültürlerindeki farklılıkların farkındayım ve onlarla ilişki kurma biçimimi buna göre uyarlarım.
Başkalarına yardım etmeyi, destek olmayı ve onların ilgi ve ihtiyaçlarını benimkiler kadar dikkate almayı severim.
Açık ve net bir şekilde iletişim kurma, ne demek istediğimi açıklama ve diğerlerinin mesajımı aldığını kontrol etme noktalarına özen gösteririm.
Başkalarının ne dediğini dinlemeye ve anlamaya özen gösteririm ve emin olmadığımda netlik talep ederim.
Sorunları çözerken diğer bakış açılarını da en az kendiminki kadar dikkate alırım.
Büyük resme ve taktiklere uygunluğuna göre öncelik verip değerlendirdiğim için problem çözmede iyiyimdir. Ayrıca probleme çözüm aramadan önce problemi tamamıyla anlamaya bakarım.
Önemli bir karar verirken, geçmiş ve günümüzdeki durumlar ve istediklerimin yanı sıra realist olacak şeyler gibi çeşitli faktörleri yansıtmak için zaman ayırırım.
Seçim yapmama yardımcı olması için işyerindeki ve günlük olaylardaki değişikliklere dikkat ederim.
Bir çatışmayı hafifletmek veya sona erdirmek için geri adım atmaya hazırım.
Bir şeyi bırakmamın ve yoluma devam etmemin zamanı geldiğinde bunu bilirim.
Ne yapılacağı ve bir çatışmada nasıl harekete geçileceğine karar vermeden önce gerçekleri araştırıp neler olup bittiğini anlamaya çalışırım.
Önce duygularımı yatıştırmaya çalışırım daha sonra durumu ve çeşitli yaklaşımları anlamaya çalışırım ve sezgimi farklı alternatifler bulmak ve ne yapılacağına karar vermek için kullanırım.
Hiç kimse beni zor bir insan olarak görmez, çünkü başkalarıyla iyi çalışırım ve farklı insanlara ve durumlara iyi adapte olurum.
Diğer insanlar zor biri gibi davrandıklarında, onları anlamaya çalışırım, böylece onlarla daha iyi iletişim kurabilir ve sorunları çözebilirim.
Dürüstlüğün en iyi politika olduğuna inanıyorum; bu yüzden açık ve dürüstüm, bu durum hatalarımı kabul etmeyi de içeriyor.
Tutumlarında, değerlerinde, yönelimlerinde ve tarzlarında başkalarının etik olarak nereden geldiğini anlamaya çalışırım; böylece etik sorunları ortaya çıktığında onları daha iyi anlayabilir ve onlarla başa çıkabilirim.
Başkalarının bana söylediği sırları saklarım ve eğer birisi saklamadığımı düşünürse, onlarla şüpheleri hakkında hemen görüşürüm.
Sorumluluk alırım ve sözlerimi tutarım.
Neler olduğunu anlamak için görselleştirmekte, farklı imkanları göz önünde bulundurmakta, hedefler koymakta ve plan yapmakta iyiyim.
Diğer yöntemleri kullanmanın yanı sıra, bir hareket tarzına karar verirken varsayımları, kişilikleri ve politikaları göz önünde bulundururum.
Kimsenin mükemmel olmadığını biliyorum ve önceki soruları olabildiğince dürüstçe cevapladım.