Şenay Yıldırım

154 ₺ / 50dk. - ilk seans

309 ₺ / 50dk. - seans

Hakkında

Lise öğrenimini birincilikle tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde lisansını ve yüksek lisansını tamamlamıştır. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfında (TAPV) çalışmaktadır. Önceki yıllarda Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığında ve özel bir rehabilitasyon merkezinde psikolojik danışman olarak çalışmıştır. 

Şenay YILDIRIM, yüksek lisans tezinde rüya motifleri, yaşam amaçları ve mindfulness arasındaki ilişkileri incelemiş ayrıca kariyer kavramları ve COVID-19 korkusu ile ilgili araştırmalara katılmıştır. Psikolojik danışma süreçlerini ekletik bir yaklaşımla yürütmekte ve sürdürdüğü süreçlerde rüya çalışmalarından faydalanmaktadır.

Ergen ve Yetişkin Bireysel Terapi

Bilişsel Davranışçı, Varoluşçu, Gestalt ve Çözüm Odaklı Terapiler

Tecrübeleri

 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

 • Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı

 • Özel Mehmet Oyal Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

 • Psikologos Danışmanlık ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Eğitimi

 • Yıldız Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik- Yüksek Lisans

 • Yıldız Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ( Yüksek Onur Öğrencisi )

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 • Psikologos ve İnsan Bilimleri Derneği- Cinsel İstismarda Travma Eğitimi

 • Türk PDR Derneği- 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi

 • KİM Psikoloji- Travma Sonrası Stres Bozukluğu Eğitimi

 • CİTEB, Psikoloji Balat- Çift ve Aile Terapisi ve Cinsel Terapiye Giriş Eğitimi

 • Yöret Vakfı-Psikodrama Yaşantı Grubu

Projeler, Deneyimler ve Akademik Yayınlar

 • Cinsiyet ve Hormonlar- Fizyolojik Psikoloji/Eğiten Kitap Yayınları/ (Doç. Dr. Ş. Gonca Zeren editörlüğünde Prof. Dr. Mehmet Gündoğdu ile yazdığı kitap bölümü, 2022)

 • Üniversite Öğrencilerinin Rüya Motiflerinin Yordayıcıları Olarak Bilinçli Farkındalık ve Yaşam Amaçlarının İncelenmesi (ULUSLARARASI DEĞİŞEN DÜNYADA FEN, SOSYAL VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ 2022)

 • Covid-19 Pandemisi Sürecinde Öyküsel Yaklaşıma Dayalı Çevrimiçi Kariyer Grup Programının Üniversite Öğrencilerinin Umut, Kariyer Uyumu ve Kariyer Geleceği Algısına Etkisi (ULUSLARARASI TURKCESS KONGRESİ 2020)

 • Pandemide Oluşan Psikolojik Sorunları Azaltmada Çevrimiçi Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Ruhsal Acil Müdahale Programı (ULUSLARARASI TURKCESS KONGRESİ 2020)

 • Pandemide Çevrimiçi Eğitime Uyum Sağlamakta Zorlanan Üniversite Öğrencilerine Psikolojik Destek:Bir Olgu Sunumu (ULUSLARARASI TURKCESS KONGRESİ 2020)

 • Pandemide Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Korku Düzeyleri ile Kariyer Stresi ve Kariyer Uyumluluk Düzeylerinin İncelenmesi (ULUSLARARASI SOSYAL İNOVASYON KONGRESİ)