Saliha Ceren Ekiz

129 ₺ / 50dk. - ilk seans

259 ₺ / 50dk. - seans

Hakkında

2014 yılında kazandığım ve hazırlığı atlayarak başladığım Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Lisans Programından (İngilizce) 2019 Ocak ayında mezun oldum. Devamında 2019 yılında Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını kazandım, teorik ve staj eğitimimi tamamladım ve tez aşamasındayım. Lisans eğitimim sırasında 2017 yılında Fransız Lape Hastanesinde 3 haftalık olan klinik psikoloji eğitimini ve staj programını başarıyla tamamladım. 2018 yılında okulda aldığım sanat terapisi dersim kapsamında altı hafta boyunca bir sınıf arkadaşımla takım halinde American Collage Şerifali okulunda 4. sınıflarla akran zorbalığına yönelik sanat terapisi çalışmalarında bulundum. 2019 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde AMATEM Poliklinikte gözlemci stajyer psikolog olarak bulundum. Bunların yanında lisans eğitimim süresince çeşitli araştırmalara araştırma asistanı olarak katkıda bulundum. Yüksek lisans hayatımın ilk senesinde de oyun bağımlılığı ve internet bağımlılığına yönelik çeşitli akademik çalışmalar yürüttüm. Şu anda da biriktirme davranışı üzerine tez çalışmamı yürütmekteyim. Yüksek lisans stajım boyunca Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniğinden, Yeditepe Üniversitesi bünyesindeki YÜPEM’den ve Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi’nden danışanlarım oldu. Süpervizyon eşliğinde 150 saatin üzerinde seans gördüm. Danışanlarımla BDT (CBT), DBT ve psikodinamik ekollerden yararlanarak eklektik şekilde ilerledim. Şuanda da aynı şekilde çalışmaya devam etmekteyim.


Türk Psikologlar Derneği üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlıdır. 

Tecrübeleri

 • Fransız Lape Hastanesi

 • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

 • Tuncer&Partners Management Consulting

 • Yeditepe Üniversitesi Bağdat Caddesi Polikliniği

 • Yeditepe Üniversitesi YÜPEM

 • Kartal Belediyesi Kartal Dayanışma Merkezi

Eğitimi

 • Yeditepe Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

 • Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı (İngilizce)

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 • Yeditepe Üniversitesi II. Psikoloji Günleri

 • Özyeğin Üniversitesi II. Psikoloji Günleri

 • Fransız Lape Hastanesi Klinik Psikoloji Eğitim ve Staj Programı

 • Sivil Havacılık Emniyet Yönetiminde Uçucu Sağlığı Sorumlularının Yeri ve İşbirliği Çalıştayı

 • TPD MMPI Eğitimi

 • 5. Lacan Sempozyum-Aşk ve Nefret

 • Beck Institute - Essentials of CBT

 • WHR International Trauma Studies Program- Temel Düzey Travma Eğitimi

 • Beck Institute – CBT for Anxiety Disorders

 • Beck Institute – CBT for Depression

 • Beck Institute – CBT for Personality Disorders

Projeler, Deneyimler ve Akademik Yayınlar

 • Determination of Alcohol Consumption Motivations in Turkish Sample çalışmasını beş arkadaşımla yürüttük.

 • Yasemin Sohtorik lkmen’in araştırma asistanlığını yaparak, nöropsikolojik testler kullanarak data toplanmasına yardımcı oldum.

 • The Relationship Between Internet Addiction and Loneliness Among Adolescent Population adlı çalışmayı bir arkadaşımla yazdım.

 • The Relationship Between Gaming Addiction and Body Image adlı araştırmayı yürüttüm.