Nehir Uçar

129 ₺ / 50dk. - ilk seans

259 ₺ / 50dk. - seans

Hakkında

Tam burslu olarak 2014 yılında başladığım İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Lisans programından, 2018 yılında Bölüm ve Fakülte birinciliği ile mezun oldum. Lisans eğitimim sürecinde, Boğaziçi Üniversitesi Davranışsal Nörobilim ve Psikoepigenetik Laboratuvarında gönüllü araştırma asistanı olarak laboratuvarda yürütülen çalışmalara yardımcı oldum ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde MS tanısı almış kişilerle lisans bitirme projesi kapsamında psikolojik test uyguladım. Mezun olduktan sonra, Prof.Dr. Ebru Şalcıoğlu tarafından verilen 5 modüllük Bilişsel Davranışçı Terapiler eğitimini tamamladım.

2019 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimime başladım. Yüksek lisans eğitimim kapsamında hem Psikodinamik Terapiler hem de Bilişsel Davranışçı Terapiler ile ilgili eğitimleri aldım. Stajımın parçası olarak, yaklaşık bir sene boyunca grup süpervizyonu ve bireysel süpervizyon altında yetişkin danışanlarla, Psikodinamik ekole bağlı kalarak, çalıştım.

Şu anda Yüksek Lisans eğitimimin teorik ve staj kısmını tamamladım ve tezim üzerinde çalışmaktayım.

Tecrübeleri

 • Stajyer Klinik Psikolog, Yeditepe Üniversite Hastanesi

 • Stajyer Klinik Psikolog, Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi

 • Gönüllü Araştırma Asistanı, Boğaziçi Üniversitesi Davranışsal Nörobilim Laboratuvarı, İstanbul

 • Gönüllü Araştırma Asistanı, Boğaziçi Üniversitesi Psikoepigenetik Laboratuvarı, İstanbul

 • Stajyer Psikolog, Öget Öktem Tanör Nöropsikoloji Laboratuvarı, İstanbul

 • Stajyer Psikolog, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Bölümü, İstanbul

 • Stajyer Psikolog, Bahçelievler Doğa Okulları, İstanbul

Eğitimi

 • Yeditepe Üniversitesi- Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

 • İstanbul Bilim Üniversitesi- Psikoloji Lisans Programı

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 • Dinamik Psikoterapi Temel Eğitimi, Eğitimci: Prof. Dr. Doğan Şahin

 • Yetişkin ve Ergenlerde Rorschach ve TAT Testleri Uygulama ve Yorumlama Eğitimi, Rorschach ve Projektif Testler Derneği, İstanbul

 • Psikanalizle Tanışma Seminerleri, İstanbul Psikanaliz Derneği, İstanbul 03/2021

 • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi, Davranış Araştırmaları ve Terapiler Merkezi (DATEM), İstanbul — Eğitimci: Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu

 • Nöropsikoloji Eğitimi, Nöropsikoloji Derneği, İstanbul

Katıldığı Etkinlikler

 • V. Ulusal Rorschach ve Projektif Testler Kongresi- Rorschach ve Projektif Testler Derneği

 • Turkish Brain Mapping Meeting- 2017

 • Koç Üniversitesi Psikoloji Günü

 • Yaşadıkça: Aşk Bağımlılık ve Saldırganlık-Bilgi Üniversitesi Konferansları

 • 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi

 • Koç Üniversitesi Psikoloji Günü

 • Psikodrama Atölyesi

 • 5. Şizofreni Günleri

 • İstanbul Bilim Üniversitesi Psikoloji Günü

Projeler, Deneyimler ve Akademik Yayınlar

 • Akan, M., Albayrak, E., Pranic, N. M., Tamer, B., Tünçok, E., Uçar, N., Çetin, A. E., Ecevitoğlu, A., Canbeyli, R., Ünal, G. (2018, Mayıs). Differential Affective and Cognitive Effects of Environmental Enrichment for Aged Rats. Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilimleri Sempozyumunda Poster sunumu., Istanbul, Türkiye.

 • Kılıçkaya, S., Uçar, N., Denizci Nazlıgül, M. (2021). A Systematic Review of the Association between Parenting Styles and Narcissism in Young Adults: From Baumrind’s Perspective. Psychological Reports, https://doi.org/10.1177/00332941211041010