Kübra Eriş

209 ₺ / 50dk.

Hakkında

İstanbul Arel üniversitesi Psikoloji bölümünde burslu ve onur öğrencisi olarak lisans eğitimini tamamlayan Uzm.Klinik Psikolog Kübra Eriş, Aynı üniversitenin klinik psikoloji bölümünde Master eğitimini”Otomatik düşüncelerin obsesif kompulsif belirtiler ve depresyon üzerindeki aracı değişken rolü” konulu tezini 2017 yılında başarıyla savunarak tamamlamıştır.Çeşitli tezlerde yardımcı araştırmacı olarak yer almıştır. İleri derecede İngilizce yeterliliğine sahip olup,araştırmalarını yabancı kaynaklardan da yürütmektedir..

Uzm.Klinik Psikolog KÜBRA ERİŞ lisans eğitiminin ardından MEB’e bağlı Özel Umutlar Sönmesin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde engelli bireyler ve aileleri ile çalışmış,özel danışmanlık merkezlerinde part time görev almış olup, 2014 Ağustos ayından bu yana Arel koleji Anaokulunda Rehber psikolojik danışman ve psikolog olarak görev almıştır.Çocuklarla çeşitli test ve envanterler ile çalışmış,ebeveynlere bireysel görüşmeler ile geri bildirim vermiş ve aile seminerleri düzenlemiştir.Kurumda aylık dergiler için çeşitli konularda bilgilendirici yazılar da düzenlemiştir.2018 yılı itibariyle rehberlik görevini bırakıp, çeşitli merkezlerde görev almış olup,2019 ağustos  ayı itibariyle Parlak Hayat danışmanlık merkezi ve Rubi tıp merkezi ve Buha danışmanlık merkezinde ebeveyn ve çocuklarla çalışmalarını sürdürmektedir.

Pek çok yerli yabancı konferans ve dinletilere katılmakta olup,aldığı süpervizyonlarla alanındaki yetkinliğini arttırmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Tecrübeleri

 • Rubi tıp Merkezi( Yedikule Psikiyatri merkezi)

 • Buha danışmanlık

 • Parlak Hayat Danışmanlık Merkezi

 • Bien terapi ve Danışmanlık merkezi

 • Çocuk Terapisi Merkezi

 • Arel Koleji Anaokulu Psikolog

 • Ataşehir Kare Anaokulu (Ebeveyn eğitimi)

 • Psikoloji Merkezi Koşuyolu Yrd.Doç.Dr Elif Güneri

 • Gizem Seber Beslenme ve Danışmanlık merkezi

 • Elika Danışmanlık

 • Esser Danışmanlık –Dört mevsim danışmanlık merkezi Parttime Testör /Terapist

 • MEB .Umutlar Sönmesin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Eğitimi

 • İstanbul Arel Üni Klinik Psikoloji

 • İstanbul Arel Üni.Edebiyat Fakültesi /Psikoloji

 • Çemberlitaş Anadolu lisesi

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 • Rational Emotive Theraphy

 • Teorik Eğitim Yrd.Doç.Dr Murat ARTIRAN

 • Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (RDDT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Temel Esasları (REBT & CBT Essentials)

 • Okul Çağı Çocukları Icin Etkililiği Kanıtlanmış – Rasyonel Duygucu Davranışçı Terapi (REBT) ve Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT) Yöntemleri (Effective REBT & CBT Strategies for Working with School-Age Children)

 • RDDT ve BDT Terapi Tedavileri ile Çocuk ve Ergenlerde Anksiyete Bozuklukları – (Anxiety Disorders: ADDT & BDT İnterventions for Children)

 • Karşıt Gelme Karşıt Olma ve Davranım Bozukluklarında RDDT ve BDT Yaklaşımları (REBT & CBT Interventions for Oppositional Disorder and Conduct Disorder)

 • Akılcı Duygucu Davranışçı Terapi 2 Seans Demonstrasyonu (Demonstration of REBT sessions).

 • Dr.Selen Ayas PADEM PSİKOLOJİ

 • Çözüm Odaklı Terapi

 • Oyun Terapisi -süpervizyon MOXO Dikkat testi

 • Psikanalizde belirti

 • Yrd. Doç. Dr. Ceylin Özcan Ketlenme, belirti ve kaygının güncel okuması

 • Beden imgesinin oluşumu ve patolojileri

 • Histeri ve psikosomatik Belirti

 • Kültür ve postmodernizm

 • Çift ilişkilerinde şiddet, aldatma ve partner seçimi

 • Travmaya Maruz Kalan Çocuklara Müdahale Eğitimi

 • Psikoloji eğitimleri ve Terapiler Derneği

 • MMPI Kişilik Değerlendirme Envanteri

 • Denver II Gelişim Testi

 • Naature Akademi kapsamında sertifikalı Özel Eğitim Öğretmen Yardımcılığı

 • Öğrenme güçlüğü Aydın Üniversitesi

 • İSTANBUL ONLİNE EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

 • SİNEM AKSAY SABAH BAMBA – (Britanya Mindfulness Temelli Yaklaşımlar Birliği) sertifikalı eğitmen –Mindfullness Training

 • ETKİLİ İLETİŞİM –BEDEN DİLİ VE İMAJI YÖNETİMİ

 • STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ

 • ETKİLİ KONUŞMA VE DİKSİYON

Katıldığı Etkinlikler

 • Rational Emotional Theraphy

 • Dr.Pınar Arslantürk Psikanalitik Yönelimli Seans

 • Yrd.Doç.Dr Çiğdem KOŞE Demiray BDT Yönelimli seans

 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Doç.Dr Erdinç Öztürk İleri psikopatoloji

 • Uzm.KlinikPsikolog Merve Kırna Yönetimindeki Yetişkin ve çocuk psikanalitik süpervizyon süreci

 • Uzm.Dr. Mihriban keleş ile Çocuk-ergen kliniği üzerine süpervizyon

 • ÖzlemHaskan Avcı online kısasüreliçözümodaklı terapi eğitimi SAC (SEV Amerikan Koleji)

 • 2.Anadolu Travma Çalışma Günleri

 • Psikoz Sorunsalı Tevfika Tunaboylu İkiz

 • Bilişsel Sinirbilim ve Nöropsikoloji Kongresi

 • Boğaziçi Psikoloji Kongresi

 • Cerrahpaşa Tıp fakültesi Hasta ve Hastalık

 • 17.Psikoloji Kongresi Mersin 2010 İNDA danışmanlık travma oturumları

 • Rorschach ve projektif testler derneği psikanalitik ve psikopatolojik çalışma (Doktora master günleri)

Verilen Eğitim ve Seminerler

 • “Anaokuluna Merhaba” – Arel koleji

 • “Kardeş kıskançlığı” – Eğitimde yansımalar

 • “Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • “Okul reddi” – Eğitimde yansımalar

 • Otizm spektrum ve teknoloji kullanım ilişkisi” – Eğitimde yansımalar

 • “Aile içi iletişim ve Ebeveyn tutumları” – Okulumu seviyorum dergisi

 • “Okul Öncesi Çocukta Sorumluluk Bilinci” – Okulumu seviyorum dergisi

 • “Çocuk ve Disiplin” – Eğitimde yansımalar

 • “Eliminasyon bozuklukları” – Eğitimde yansımalar

 • “Öfke ve Çocuk” – Eğitimde yansımalar

 • “Boşanma ve Çocuk” – Eğitimde yansımalar

 • “Eşler Arası problemler ve Çocukta Depresyon” – Eğitimde yansımalar

 • “Çocukta Ayrılık kaygısı” – Okulumu seviyorum dergisi

 • “Çocukta Davranım Bozuklukları”- Hürriyet Aile

 • “Mahremiyet “Psikomavi Dergisi

Projeler, Deneyimler ve Akademik Yayınlar

 • Otomatik düşünceler ve İrrasyonel İnanışların Depresyon ve Anksiyete Üzerindeki Etkisi (Yükseklisans Tez)

 • İleri Araştırma Teknikleri Yüksek Lisans Ders Kapsamında(Uyum sorunu Yaşayan ve Yaşamayan Çiftlerin Çocuklarının Depresif Tutumlarının İncelenmesi).