Bülent Tansel

484 ₺ / 50dk. - ilk seans

969 ₺ / 50dk. - seans

Hakkında

1975 yılında İzmir’de doğdu. 1997 yılında Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesinden mezun oldu. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı Master Programını, ‘Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Bu Maddelere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi’ konulu tezle, 2006 yılında, aynı bölümde Doktora Programını, ‘Emniyet Teşkilatında Kritik Görev Yapan Personelin Psikolojik Sağlığını Korumaya Yönelik Stres Boşalım Programını İçeren Bir Model Önerisi’ konulu doktora teziyle 2010 yılında tamamladı. Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesinde 2006-2008 yılları arasında Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi ile Rehberlik ve Psikolojik Danışma derslerini öğretim elemanı olarak yürüttü. İngiltere, Almanya ülkelerinde kısa süreli ve 2011-2013 yılları arasında Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Misyonu (UNMIL) Liberya’da, iki yıl boyunca Araştırma ve Planlama Daire Başkanlığı görevini yürüttü. 2014 yılı haziran ayında Letonya’da düzenlenen Avrupa Birliği Gençlik Programına "Grup Lideri" olarak katıldı. 2013-2016 yıları arasında, Toros Üniversitesi İİSB Fakültesi, Psikoloji Bölümü’nde, Kriz ve Krize Müdahale Teknikleri, Bağımlılık Psikolojisi Derslerini öğretim görevlisi olarak, 2014-2016 yılları arasında, Mersin Adliyesi’nde faaliyet gösteren ceza ve hukuk mahkemelerinde psikolojik danışman olarak bilirkişilik görevini yürüttü. 2016 yılında İstanbul Atatürk Hava Limanı’nda meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından, olay sırasında görevli birincil ve ikincil travmatize olmuş TAV Özel Güvenlik A.Ş. personeline yönelik, uygulanan (Critical Incident Stress Debriefing, J. Mitchell, 1981) modelini geliştirdi. Türk kültürüne uyarlayarak oluşturduğu, Kritik Olaylar Sonrası Yaşanan Travmatik Stresin Anlamlandırılması Psiko-Eğitsel Grup Çalışmaları Programını uyguladı. 2016 yılı Eylül ayından beri Fransa’nın Lyon kentinde bulunan, INTERPOL Genel Sekreterliği Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla Mücadele Alt Direktörlüğünde Önleyici Faaliyetler Proje Sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Tecrübeleri

 • Toros Üniversitesi, İİSB Fakültesi, Psikoloji Bölümünde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi, Mersin, Türkiye.

 • Mersin Polis Eğitim Merkezi POMEM Öğretim Görevlisi, Mersin, Türkiye.

 • Mersin Emniyet Müdürlüğü- Medya, Halkla ilişkiler ve Protokol Şube Müdürü, Mersin, Türkiye.

 • Mersin Adliyesi Hukuk ve Ceza Mahkemelerinde Bilirkişi (Psikolojik Danışman), Mersin, Türkiye.

 • UNMIL Birleşmiş Milletler Liberya Barışı Koruma Misyonu Araştırma Planlama Dairesi Koordinatörü, Monrovia, Liberya.

 • Mersin Emniyet Müdürlüğü, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezi Sorumlusu (Terapist), Mersin, Türkiye.

 • Koyulhisar İlçe Emniyet Amiri Koyulhisar, Sivas, Türkiye.

 • Tokat GOP Üniversitesi-Koyulhisar Meslek Yüksek Okulu, Öğretim Elemanı, Koyulhisar, Sivas, Türkiye.

 • Mutki İlçe Emniyet Amiri, Mutki, Bitlis, Türkiye.

 • Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Öğretim Elemanı, Tarsus, Mersin, Türkiye.

 • Mersin Emniyet Müdürlüğü Bünyesinde Çeşitli Birimlerde Görevli Orta Kademe Yönetici, Mersin, Türkiye.

Eğitimi

 • Doktora, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı,Yüksek Lisans, Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı,Lisans, Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi

 • Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, (Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddeler (BYM)‘e ve Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan Bireylere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi).

 • Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Fakültesi

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 • Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarla Görüşme Teknikleri Kursu, MEF Üniversitesi,

 • International Child Sexual Exploitation-Data Base (ICSE-DB) Training, INTERPOL General Secretariate, Lyon, Fransa.

 • Instructor Development Course, INTERPOL Capacity Building and Training Directorate, Lyon, Fransa.

 • Effective Presentation Skills, INTERPOL Capacity Building and Training Directorate, Lyon, Fransa.

 • Combatting Child Sexual Exploitation and Abuse, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), Lyon, Fransa.

 • I-24/7 General Induction, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), Lyon, Fransa.

 • Locate, arrest and extradite individuals sought internationally, INTERPOL Global Learning Centre (IGLC), Lyon, Fransa.

 • Kişilerarası İletişim Semineri, Polis Eğitim ve Kongre Merkezi, PEKOM, İstanbul, Türkiye.

 • Accelerate Your Team Performance and Resolving Conflict Within Your Team, UNMIL International Integrated Training Centre, Monrovia, Liberya.

 • Result Based Budgeting Course, UNMIL International Integrated Training Centre, Monrovia, Liberya.

 • V. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu, Üniversite PDR Merkezleri: Güncel Uygulamalar ve Yönelimler, Mersin,Türkiye.

 • III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Psikoanalitik Bir Bakış Açısıyla Davranış Bozukluğu Çalıştayı, Prof. Dr. Zafer Gökçakan, Ankara, Türkiye.

 • 11III. Uygulamalı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Psikolojik Danışmada Farklı Bir Yaklaşım ve Okullarda Kullanımı Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma Çalıştayı, Prof. Dr. Süleyman Doğan, Ankara, Türkiye.

 • CEPOL Seminar for the Police Authorities from the Candidate Countries, İstanbul, Türkiye.

 • İntihar, Kriz ve Krize Müdahale Çalıştayı, Prof. Dr. Işık Sayıl, Antalya, Türkiye.

 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Psikoterapötik Yaklaşımlar Eğitimi, Prof. Dr. Ayşen Baykara, Gaziantep, Türkiye.

 • Uluslararası Karaparanın Aklanması ve Müsadere (Türkiye-Almanya), Antalya, Türkiye.

 • Uluslararası Karaparanın Aklanması, Terörizmin Finans Kaynaklarının Tespiti (Türkiye-Almanya), Ankara, Türkiye.

 • Rehine Kurtarma, Kriz Anında Arabuluculuk, Hostage Rescue, Negotiations in Public Crisis (Türkiye-Almanya BKA), Ankara, Türkiye.

 • Sentetik Uyuşturucular Eğitimi, Synthetics Drugs Education (Türkiye- Belçika), Ankara, Türkiye.

 • Öğrenci Merkezli Eğitim, Student Centered Education (Türkiye-İngiltere), Ankara, Türkiye.

 • Temel PC, Windows NT,Mcrosoft ofis 98,Excel, Word, Power Point, Access, Internet, Eğitimi Sertifikası, Halk Eğitim Merkezi, Mersin, Türkiye.

 • Teknik Takip Eğitimi, Electronic Survelliance (Türkiye- US FBI-Drug Enforcement Administration, DEA), Ankara, Türkiye.

 • İşaret Dili ve Dudak Okuma Kursu- Halk Eğitim Merkezi, Mersin, Türkiye.

 • Rehine Kurtarma, Kriz Anında Arabuluculuk, Hostage Rescue, Negotiations in Public Crisis, Canadian Emergency Task Force (ETF) (Türkiye-Kanada), Ankara, Türkiye.

Katıldığı Etkinlikler

 • International Workshop Addressing Labor Exploitation in Trafficking in Human Beings, OSCE, Dushanbe, Tajikistan.

 • EUROPOL Strategic Meeting Addressing Labor Exploitation in Trafficking in Human Beings, Den Haag, Nederland

 • Project to Combat Human Trafficking in The Balkans, a Human Trafficking Expert Group (HTEG) Meeting, Belgrade, Serbia.

 • EUROPOL 4th Platform EMPACT Meeting on Counter Trafficking in Human Beings, Shanghai, China.

 • INTERPOL Private Sector Workshop on Human Trafficking and People Smuggling, participants from 32 countries, Lyon, France.

 • International Workshop Addressing Labor Exploitation in Trafficking in Human Beings: A Holistic Approach, organized by OSCE, participants from, Italy, Austria, Turkey, Ukraine, Sweden, Luitvania, Moldov, Estonia, Germany, Polonia, Romania, Kyiv, Ukraine.

 • Trafficking Human Being, Exploited Children in Trafficking, Trust Conference, London, United Kingdom.

 • High Level Panel Session ‘Addressing Child-Trafficking in Sport’ European Parliament, Brussels, Belgium.

 • Uluslararası Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadelede INTERPOL Yaklaşımı, III.Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, Bildiri Sunumu, MEF Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

 • Kuwait Regional Conference for the protection of children from the danger of social media, Kuwait City, Kuwait.

 • Çocuk Polislerinin Yaşamış Oldukları İkincil Travma Düzeylerinin İncelenmesi, VI. Uluslararası Risk Altındaki Korunması Gereken Çocuklar ve Suç Sempozyumu, Bildiri Sunumu, Antalya, Türkiye.

 • Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, Yeşilköy, İstanbul, Türkiye

 • Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu, Yeşilköy, İstanbul, Türkiye

 • Uluslararası Uyuşturucu Kaçakçılığına yönelik Mahkemede Bilirkişilik Londra, İngiltere.

Verilen Eğitim ve Seminerler

 • Adalet Bakanlığı-Yeniyüzyıl Üniversitesi İşbirliği Uzlaştırmacı Eğitim Programı, Uzlaştırmada Teröpotik Yaklaşımlar ve İletişim Eğitim Programı, Manavgat ve Antalya Adliyeleri, Antalya, Türkiye.

 • Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Okulda Başarılı Çocuk Yetiştirmenin Yolları, Türk Kültür Merkezi, Saint-Etienne, Fransa.

 • Çocuğun Cinsel İstismarına Yönelik Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Alan Uzmanlık Eğitimi, Büyükçekmece RAM Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye.

 • Çocuğun Cinsel İstismarına Yönelik Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Semineri, Beyoğlu MEB RAM Rehber Öğretmenler, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye.

 • Çocuğun Cinsel İstismarına Yönelik Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Eğitimi, PSK Klinik, Mersin, Türkiye.

 • Çocuğun Cinsel İstismarına Yönelik Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Semineri, Avcılar MEB Rehber Öğretmenler, Mektebim Koleji, Avcılar, İstanbul, Türkiye.

 • Madde Bağımlılığının Fizyolojik Gelişimi ve Psiko-Sosyal Etkileri Eğitimi, İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 • Çocuğun Cinsel İstismarına Yönelik Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Eğitimi, İstinye Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 • Fransa Başkonsolosluğu Eğitim Ateşeliği’ne bağlı Fransa’da görevli Türk Öğretmenlere Yönelik Etkin İletişim Semineri, DTIB Lyon, Fransa.

 • Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğünde görevli uzmanlara yaşamış oldukları iknicil travmaların etkilerinin azaltılmasına yönelik, Kritik Olaylar Sonrası Yaşanan Stresin Anlamlandırılması, KOSA, Psiko-Eğitsel Grup Oturumları, Bahçelievler, İstanbul, Türkiye.

 • Çocuğun Cinsel İstismarı ve Dünyadaki Durum Sempozyum konuşması, Anne Çocuk Eğitm ve Yardımlaşma Derneği, AÇEYDER, Belediye Kültür Merkezi, Yenibosna, İstanbul, Türkiye.

 • Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul İl Müdürlüğünde görevli meslek eğitim elemanlarına yönelik (350 personel) Çocuğun Cinsel İstismarında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar ve Vaka İncelemeleri Semineri Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi, Bahçelievler, İstanbul, Türkiye.

 • İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Şube Müdürlerine Yönelik Çocuğun Cinsel İstismarı ve Madde Bağımlılığı Semineri, Sultan Ahmet, İstanbul, Türkiye.

 • Çocuğun Cinsel İstismarında Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Semineri, Toros Üniversitesi, Mersin, Türkiye.

 • Adalet Bakanlığı-Yeniyüzyıl Üniversitesi İşbirliği Uzlaştırmacı Eğitim Programı, Uzlaştırmada Teröpotik Yaklaşımlar ve İletişim Eğitim Programı, Manavgat ve Antalya Adliyeleri, Antalya, Türkiye.

 • Adalet Bakanlığı Yeniyüzyıl Üniversitesi İşbirliği Uzlaştırmacı Eğitim Programı, Uzlaştırmada Teröpotik Yaklaşımlar ve İletişim Eğitim Programı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Şirinevler Kampüsü, İstanbul, Türkiye.

 • Büyükçekmece Kaymakamlığı Liselerde Madde Bağımlılığı ile Mücadele ‘Sen Fark Et’ Projesi, Proje Danışmanı, Lansman Açılış Konuşması, Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye.

 • İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlerine ve komisyonlarda görevli psikolojik danışmanlara yönelik Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsü, Çocuk Cinsel İstismarı ve Bağımlılık Psikolojisi Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye.

 • 2016 yılında İstanbul Atatürk Hava Limanı’nda meydana gelen bombalı terör saldırısının ardından, olay sırasında görevli TAV Özel Güvenlik A.Ş. personeline yönelik, kendisinin geliştirmiş olduğu Kritik Olaylar Sonrası Yaşanan Travmatik Stresin Anlamlandırılması Psiko-Eğitsel Grup Çalışmaları Programını uyguladı, Atatürk Havalimanı, Yeşilköy, İstanbul, Türkiye.

 • İşyerlerinde Kritik Olayların Yönetimi:Psikolojik Anlamlandırma, Kritik Olaylar Sonrası Yaşanan Stresin Anlamlandırılması, KOSA, Psiko-Eğitimsel Grup Çalışmaları, Mersin Renault Gürsoy Oto, yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim programı, Artı Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri, Sultaşa Otel, Mersin, Türkiye.

 • Öfke Yönetimi, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, MTSO, yönetici ve çlaışanlarına yönelik eğitim programı, Mersin, Türkiye.

 • Öfke Yönetimi, Aşut Fiber Glass A.Ş. yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim programı, 6-7 Şubat, Tarsus, Mersin, Türkiye.

 • İşyerinde Yaşanan Kritik Olayların Yönetimi Semineri, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, MTSO, Yönetim Kurulu Üyeleri, Divan Oteli, Mersin, Türkiye.

 • Kriz ve Krize Müdahale, İntihar Krizleri Semineri, Şevket Pozcu Anadolu Meslek Lisesi Öğretmenleri, Mersin, Türkiye.

 • İşyerlerinde Kritik Olayların Yönetimi:Psikolojik Anlamlandırma, Kritik Olaylar Sonrası Yaşanan Stresin Anlamlandırılması, KOSA, Psiko-Eğitimsel Grup Çalışmaları, Mersin Sanayi ve Ticaret Odası, MTSO, yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim programı, Türkiye.

 • İşyerlerinde Kritik Olayların Yönetimi:Psikolojik Anlamlandırma, Kritik Olaylar Sonrası Yaşanan Stresin Anlamlandırılması, KOSA, Psiko-eğitimsel Grup Çalışmaları, Aşut Fiber Glass A.Ş. yönetici ve çalışanlarına yönelik eğitim programı, Tarsus, Mersin, Türkiye.

 • Türk Hava Yolları, THY, Personeline yönelik Kiritik olayların Yönetimi Programı, Yeşilköy, İstanbul, Türkiye.

 • Yüksek Stres Altında Doğru ve Etkin Karar Verebilme, TFF, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği, Mersin, Türkiye.

 • Çocuğun Cinsel İstismarında Psiko Sosyal Süreçler ve Çocuğun Krounmasında Güncel Uygulamalar, Akdeniz Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Okul Yöneticileri ve rehber Öğretmenlere Yönelik bilgilendirme semineri, Mersin, Türkiye.

Projeler, Deneyimler ve Akademik Yayınlar

 • Çocuğun Cinsel İstismarına Yönelik Psiko-Sosyal Yaklaşımlar Semineri, ‘’Sessizlik En Büyük Suçtur (SES) Projesi’’, Büyükçekmece RAM Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye.

 • Büyükçekmece Kaymakamlığı, Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) tarafından oluşturulan, Lise Oğrencilerine yönelik, Madde Bağımlılığı ile Mücadele de “Sen Fark Et” projesi 12 Aralık 2017 tarihinde düzenlenen Lansman açılışı ile başlatılmıştır. Proje 2017-2019 tarihleri arasında 2 yıllık süreyle uygulanacaktır.

 • Tansel, B., (2018). Uluslararası Çocuğun Cinsel İstismarıyla Mücadelede INTERPOL Yaklaşımı, III.Ulusal Şiddeti Anlamak Kongresi, Bildiri Sunumu, MEF Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

 • Tansel, B., Miman, M. (2015). Adliye Personelinin Mesleki Tükenmişlik, İş doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi, 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Özet Bildiriler Kitabı, 52-54, Mersin, Türkiye. ,Tansel, B., Gökçakan, Z., Çelikkaleli, Ö. (2012). Stresin Boşalımı Psiko-Eğitsel Programı (SOPEP)’in Çevik Kuvvet Polisinin Yaşadığı Depresyonu Azaltmadaki Etkililiğinin İncelenmesi, Polis Eğitiminde Modern Uygulamalar Sempozyumu Seçilmiş Bildiriler, EGM Basımevi, ss. 213-236, Ankara, Türkiye.

 • Tansel, B., Tunç, A, Gündoğdu, M.H. (2014). Çocuk Polislerinin Yaşamış Oldukları İkincil Travma Düzeylerinin İncelenmesi, VI. Uluslararası Risk Altındaki Korunması Gereken Çocuklar ve Suç Sempozyumu, Bildiri, Antalya, Türkiye.,Tansel, B., Ültanır, E., Kan, A. (2007). Mersin Üniversitesi Öğrencilerinin Bağımlılık Yapıcı Maddeler (BYM)‘e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 9. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Özet Kitabı, ss.174, 17-19 Ekim 2007, Çeşme, İzmir, Türkiye.

 • Tansel, B. (2018). Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Çalışan Personelin Yaşadığı Tükenmişlik, İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Toros Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 50-77.

 • Tansel, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Bazı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Seviyelerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44 (2), 241-268.

 • Tansel, B. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Bazı Değişkenlere Göre Tükenmişlik Seviyelerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44 (2), 241-268.

 • Tansel, B., Gökçakan, Z., Çelikkaleli, Ö. (2012). Çevik Kuvvet Polislerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri ve Stresle Başetme Yollarının İncelenmesi, Polis Bilimleri Dergisi (14) 3, ss.45-65, Nisan 2012, Ankara.

 • Tansel, B., Ültanır, E., Kan, A. (2007). Investigation on Attitudes of The Students of Mersin University towards Individuals Using Addictive Substances- Scientific Bulletin-Educational Series no.1, 2007, Romania.

 • Tansel, B. (2010). Emniyet Teşkilatında Kritik Görev Yapan Çevik Kuvvet Personelinin Yaşadığı Stresin Anlamlandırmasına Yönelik Bir Model Önerisi (Doktora Tezi), Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, PDR Bilim Dalı, Mersin, Türkiye.

 • Tansel, B. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Bağımlılık ve Bağımlılık Yapıcı Maddeler (BYM)‘e Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Master Tezi), Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, PDR Bilim Dalı, Eylül, Mersin, Türkiye.

 • Çocuk Cinsel İstismarı, Tanımlar, Kavramlar ve Psiko Sosyal Yaklaşımlar Kitabı, Karahan Yayınları, 1. Baskı Ocak, 2018, Adana, Türkiye.

 • Madde Bağımlılığı Tedavisinin İlkeleri, Principles of Drug Addiction Treatment, ABD Sağlık Bakanlığı Yay., (Çev Edi), Dr. Bülent Tansel, (çev) Kerem Bereketoğlu, Oyun Yayın, 1.Baskı, Mayıs, 2015, İstanbul, Türkiye.

 • İnternet Bağımlılığı ve Anne Baba Tutumları, Doç. Dr. Binnaz Kıran Esen & Uzm. Bülent Tansel, Kitapçık EGM PDR Yayın, 2008, Mersin, Türkiye.