Ayşe Meltem Budak

354 ₺ / 50dk. - ilk seans

709 ₺ / 50dk. - seans

Hakkında

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında 1999 yılında tamamlamıştır. Aynı üniversitede 1999 yılında Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.2010 yılında Berkeley Üniversitesi’den Yetişkin Bağlanma Görüşmesi güvenilir kodlayıcı ünvanı almıştır. Doktorasını ise 2014 yılında İngiltere’de Birmingham Üniversitesin’de Gelişim psikolojisi alanında tamamlamıştır. İngiltere’de Breeze Psikolojik Danışma şirketini kurmuş ve burada psikolojik danışma ve eğitim hizmetleri vermeye başlamıştır. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

Bahçeşehir Üniversitesi, Linehan Enstitüsü (Diyalektik Davranış Terapisi, kurucusu Marsha Linehan ve ekibi) ve Lifeco ortaklığı ile birlikte, DBT Türkiye’nin kurulmasında ve DBT’nin hem klinik müdehale hem de koruyucu ruh sağlığı alanlarında aktif rol üstlenmiş ve 2 sene süren yoğun DBT programını tamamlamıştır. Halen DBT- Türkiye WellBeing ekibinin liderliğini sürdürmektedir.

 

DBT eğitimi sırasında bilinçli farkındalık eğitimini tamamlamış ve DBT- Mindfulnes modülünü uygulamalı olarak öğrenmiştir.  Linehan Enstitüsü ile birlikte, DBT’nin 8 haftalık koruyucu ruh sağlığı programını üniversite öğrencileri için geliştirmiş ve uygulamıştır. İngiltere’de MBCT ye dayalı ‘Teaching Clients Mindfulness’ eğitimini tamamlamış ve terapötik süreçlerde bu tekniği danışanları ile kullanmış ve öğretmiştir.

 

Yürüttüğü Projeler: Bau Mindful Kolej - Bilinçli farkındalık projesinin yürütücü ve eğitmenlerindendir.

“BAU Minfulness - Üniversite Öğrencileri Ruh sağlığı ve Bilişsel Süreçler Araştırma” projesinin yürütücü ve eğitmenlerindendir. 


Akademik özgeçmiş için tıklayınız.


YAKLAŞIM

 

Uzun yıllar yaptığım okumalar ve araştırmalarım beni Bağlanma Teorisi ve bu teorinin klinik uygulama alanları ile tanıştırdı. Bağlanma Teorisi kişinin kendisini ve dünyayı nasıl tanımladığı konusunda önemli bilişsel şemalara işaret eder. Bu şemalar aslen bireyin dünya ile nasıl ilişki kurduğu, duygusunu nasıl yönettiği, stresli zamanlarda nasıl davranacağı gibi önemli hususların temelini inşa eder. Buralardaki sorunlar kişinin etkin olmayan veya yarı etkin yöntemlerle hayatta var olmaya çalışmasına neden olabilir. Örneğin kişi yardım almakta zorlanır, duygularını hissetmez veya ifade edemez. Stresli zamanlarda yalnız kalır ve ilişkilerinde kendisini ifade edemez. Bu tür sorunlar bazen kişinin bedensel ve fiziksel problemler yaşamasına bile neden olabilir örneğin biyolojik nedeni olmayan sırt veya baş ağrıları. Bu tür sıkıntılar kişinin günlük hayatını etkiler, verimliliğini düşürür ve kişinin iyi olma halini olumsuz yönde etkiler.

 

Bağlanma teorisi çocuğun doğduğu andan itibaren anne ve babası veya temel bakım veren kişi ile olan erken dönem ilişki ve yaşanmışlıkları temel alır. Bu erken dönem ilişki çocuğun,  güvenli veya güvensiz olarak bakım veren kişiye bağlanmasına sebep olur. Bu bağlanma stili değişime açık olsa da, kolay değişmez ve bireyin kendisi ve dünya ile nasıl ilişki kuracağını belirler. Bu bir mutlak son değildir ancak, değişim için olumlu tecrübelere gerek vardır. Terapi ve seanslar aslında gerekli olan güvenli üssün bireye sağlanması ve burada bireyin kendisi ve dünya ile tekrardan sağlıklı ve yetki bir ilişki kurmasını sağlar.

 

Terapist olarak, terapi odasında duygularını tanımlayamayan veya ilişkisinde duygularını veya kendisini ifade ederse var olamayacağına inan her yaştan birçok danışan ile karşılaştım. Bu bireyleri güvenli/ güvensiz olarak ayırmanın ötesinde, etkin stratejilerin gerçek anlamada nasıl kazandırılabileceğini merak ettim ve Mindfulness ve Diyalektik Davranış Terapisi (Diyalectical Behavioral Therapy) ile tanıştım. Bilimsel olarak kanıtlanmış, kanıta dayalı bu terapi ekolü, bireylerde etkin yöntemler kullanarak, davranış değiştirmeyi hedefleyen programları kapsamaktadır. Terapi ve eğitimlerimde, Farkındalık ve Değişim yolculuğuna çıkan çıkmak isteyen danışan ve katılımcılarımla, bu becerilerin kazanımını temel alıyorum.


Eğitimi

  • Lisans, Psikolojik Danışmanlık, ODTÜ

  • Yüksek Lisans, Psikolojik Danışmanlık, ODTÜ

  • Güvenilir Erişkin Bağlanma Güvenli Kodlayıcı - Reliable AAI coder, University of Berkeley - US

  • Doktora, Gelişimsel Psikoloji, University of Birmingham - UK