Bahar Ayan

209 ₺ / 50dk.

Hakkında


Tecrübeleri

 • Clinica Dragos Psikoloji, Uzman Klinik Psikolog

 • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Psikolog

 • Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, Gönüllü Uzman Psikolog

 • Bilgen Terapi Enstitüsü, Psikolog

 • Avenue International College, Psikolog

 • DNA Kids Anaokulu, Psikolog

 • Bilgen Terapi Enstitüsü, Stajyer Psikolog

 • İstanbul Üniversitesi, Asistan Psikolog

 • Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Stajyer Psikolog

Eğitimi

 • Türk Telekom Anadolu Lisesi

 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Psikoloji (İngilizce)

 • İstanbul Medipol Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

Katıldığı Eğitim ve Seminerler

 • Berard İşitsel Algı Testi, Lars Persson

 • Bilişsel Davranışçı Terapi(CBT), Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği

 • Psikolojik İlk Yardım veTSSB, KİM Psikoloji Derneği

 • MMPI, İstanbul Psikoloji Enstitüsü

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Beier Cümle Tamamlama Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • CAT-Çocuklar için Tematik Algı Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Catell 2A Zeka Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • AGTE-Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Gessel Gelişim Figürleri, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Porteus Labirentleri Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Louissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Head Sağ Sol-Harris Lateralleşme Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • TAT-Tematik Algı Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • MMSE-Mini Mental Durum Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Beck Depresyon Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Beck Anksiyete Ölçeği, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Liebowitz Sosyal Fobi Testi, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Beier Cümle Tamamlama Testi (Yetişkin Yorumu), İstanbul Ruh Sağlığı

 • Çift Uyum Ölçeği, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Ebeveyn Tutum Ölçeği, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Otomatik Düşünceler Ölçeği, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

 • Bilişsel İçgörü Ölçeği, İstanbul Ruh Sağlığı Enstitüsü

Katıldığı Etkinlikler

 • Verimli Çalışma ve Zekayı Etkili Kullanımda Bilinç/Bilinçaltı Yönetimi

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi 19. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi 20. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi

 • Micro Beden Dili Analizi

Projeler, Deneyimler ve Akademik Yayınlar

 • Celik, D., Demiröz, B., Arslan, M., Kafkaslı, R., Demirci, Z. & Durur, M. (2016). The Effect of Gender on Victimization and Fear of Crime among Turkish College Students. 26th Annual Conference of the European Association of Psychology and Law, July 5-8, Toulouse, France. (Poster sunum)

 • Ayan B., (2019). Şizofreni, Tedavisi ve Aile Yakınlarının Süreci. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD) E-Dergi, Mayıs 2019, Sayı 10, 8-11

 • Ayan B., (2019). Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Bilişsel Çarpıtmalar ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi.