ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


1. TARAFLAR
 

İşbu sözleşme, İstanbul adresli kanuni iş merkezinde faal TERAPİYA ANONİM ŞİRKETİ’nin Terapiya.co internet adresi altında hizmet veren (bundan böyle SÖZLEŞME’nin diğer maddelerinde SİTE olarak anılacaktır) SİTE ile SİTE'ye kayıt olan üyeler arasında (bundan böyle SÖZLEŞME’nin diğer maddelerinde ÜYE olarak anılacaktır), aşağıdaki şartları içeren ÜYELIK SÖZLEŞMESİ (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır) adı ile tanzim olunmuştur.  

ÜYE’ler, SİTE’ye kayıt olarak, elektronik ortamda üyelik anında tanzim olunan bu SÖZLEŞME’nin tamamını okuduğunu ve içeriğinin tamamını anladığını, tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU 

2.1 SÖZLEŞME’nin konusu, ÜYE'nin SİTE’den alacağı online terapi hizmetlerinin esaslarını belirlemek ve bu hizmetlerde tarafların, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketinin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli SÖZLEŞMElere Dair Yönetmelik çerçevesindeki hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. 

2.2 SÖZLEŞME’nin kabulü ile birlikte SİTE’ye konu olan işlemler, ÜYE’nin danışmandan aldığı yazılı, sesli veya canlı terapi/danışmanlık hizmetleridir. ÜYE’in SİTE dışındaki veya SİTE tarafından onayı alınmamış tüm işlemleri bu SÖZLEŞME’nin kapsamı dışındadır.

 

3. TANIMLAR

Bu SÖZLEŞME’de kullanılan ve SÖZLEŞME’nin niteliği ile ilgili özel kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

3.1 Üye/Danışan: SİTE’de, kayıt formunu doldurmuş, formda belirttiği bilgilerin doğru ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, başvurunun SİTE tarafından kabul edilmesi halinde, SİTE hizmetlerinden faydalanacak olan kişilerdir.  

SİTE, 0-13 yaş aralığındaki kişilerin üyelik başvurusunu kabul etmemektedir. 13- 18 yaş arasında olan kişiler, veli onayı ile üye olabilirler. 13 – 18 yaş aralığındaki kişilerin üyelik taleplerini oluşturdukları, randevu aldıkları ve görüşmeye başlatacakları durumlarda; SİTE, veli olarak kayıtlı kişilere onay formu gönderir. Danışmanın, ÜYE’nin ve velinin onayı alındıktan sonra görüşme başlayabilir. ÜYE ile görüşmenin başlatılması halinde, danışanın 13 yaşından küçük olduğuna ilişkin şüphe duyulması halinde, danışman görüşmenin ardından SİTE’yi bilgilendir. Bilgilendirmenin yapılmaması halinde tüm sorumluluk danışmana aittir. ÜYE’nin veli olarak bildirmiş olduğu kişilere ilşikin tüm sorumluluk, ÜYE’nin kendisine aittir. ÜYE ve veli, veli olarak SİTE’ye eklenen kişinin gerçek kişi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 3.2 Danışman/Uzman: SİTE’de, danışmanlar için hazırlanmış kayıt formunu doldurmuş, formda belirttiği bilgilerin doğru ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmi belgelerle (diploma vb.) belgelemiş, başvurunun SİTE tarafından kabul edilmesi halinde, SİTE' de aşağıda sıralanan faaliyet ve hizmetleri vermeyi istediğini beyan etmiş kişilerdir. 

Her danışan aynı zamanda bir üye olarak kabul edilir ve bu SÖZLEŞME’ye onayıyla beraber Üyelik Sözleşmesini de kabul etmiş sayılır.

- SİTE'de kendisini tanımlayan bir profil sayfası oluşturmak ve hizmet vermeye müsait saatlerini belirlemek, 

- Üyelik paketinin kapsamındaki kuralları kabul etmek, 

- Uzmanlığı kapsamındaki konularda yazılı veya görüntülü içerik oluşturmak, bu içerikleri tasnif etmek ve yayımlamak, 

-  Danışanların sorularına, yazılı destek aracı ile bedeli mukabilinde cevap vermek, 

- Danışanlara, canlı destek aracı ile bedeli mukabilinde sesli, görüntülü ve/veya yazılı, danışmanlık hizmeti vermek. 

3.3 Merkez: SİTE’de, terapi merkezlerine özel bir kayıt formu doldurmuş, formda belirttiği bilgilerin doğru ve kanuni olarak bir şirket vasfına sahip olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, bir şirket olduğunu resmi belgelerle (vergi levhası, oda kaydı vb.) belgelemiş, başvurunun SİTE tarafından kabul edilmesi halinde, işvereni olduğu danışmanlarının SİTE'de Madde 3.2'de belirtilen hizmetleri sağlayacağını beyan etmiş şirkettir. 

3.4 Online Terapi/Online Danışmanlık: Danışmanların terapi hizmetini, SİTE kuralları çerçevesinde yazılı, sesli veya görüntülü destek olarak, SİTE tarafından sağlanan araçlarla, ÜYE’lere sağlanmasıdır. 

3.5 Teknik Destek: SİTE’de e-posta veya canlı teknik destek benzeri uygulamalarla, ÜYE’lere, danışmanlara ve merkezlere SİTE kullanımı vb. teknik konularda yardımcı olan sistemdir.

3.6 Operatör/Admin: SİTE ile ilgili operasyonel iş ve işlemleri gerçekleştiren, SİTE’yi yöneten kişilerdir. 

3.7 Online: Danışmanın, SİTE’de yayında/çevrimiçi olduğunu ifade eden terimdir.

3.8 Offline: Danışmanın, SİTE’de yayında olmadığını/çevrimdışı olduğunu ifade eden terimdir.

3.9 Terapiya.co: Centrale Tekstil Gıda İnşaat Turizm Temizlik Anonim Şirketi’ne ait, online terapi hizmet platformu yapısındaki ticari iş modelini temsil eden SİTE’nin internet adresidir

3.10 Uzmanlık Kategorisi: Danışmanların uzmanlık alanlarını kategorize eden sistemdir.

3.11 Üye Kontrol Paneli: SİTE ÜYE’lerinin, üyeliklerinin kabulü sonrasında kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmalarına müteakip görüntülenen, tüm üyelik işlemlerinin yer aldığı paneldir. 

3.12 Danışman/Uzman/Merkez Kontrol Paneli: SİTE danışman ve merkezlerinin, üyeliklerinin kabulü sonrasında kendilerine sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapmalarına müteakip görüntülenen, tüm danışmanlık/uzmanlık/merkez işlemlerinin yer aldığı paneldir.

3.13 Yorum: ÜYE’lerin, danışmanlarla yaptıkları canlı görüşmeler sonrasında, görüşme ile ilgili değerlendirmelerini yapabilmelerini sağlayan sistemdir.

3.14 Canlı Görüşme Ücreti: Bir danışman ile canlı görüşme formatında yapılacak görüşmenin dakika ücretini ifade eder.

3.15 Yazılı Destek Ücreti: Bir danışmandan yazılı destek formatında alınacak hizmetin, destek talebi başına ücretini ifade eder.

3.16 Online Saatler: Bir danışmanın, haftanın hangi günlerinde, hangi saatlerde SİTE’ye giriş yaparak, canlı görüşmeye müsait bir yapıda SİTE’de yer alacağını gösteren tablodur. Danışman, belirttiği tarih ve saatte SİTE’de online olmalıdır. Aksi durumda SİTE, danışmanın üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.

3.17 Randevu: ÜYE’lerin, offline ya da online olan danışmanlardan, canlı görüşme, sesli görüşme ve yazılı görüşme talep etmeleri durumunda, bir form vasıtası ile hizmet talep etmelerini sağlayan sistemdir. ÜYE’nin talebi, otomatik olarak danışmana aktarılır ve danışmanın onaylaması durumunda, taraflar arasında bir görüşme kararlaştırılmış olur. Danışman, kararlaştırılan tarih ve saatte kullanıcı ile görüşmeyi taahüt eder. Randevu sistemi, SİTE kuralları çerçevesinde işleyişi kontrol edilen bir yapıdır.

3.18 Profil: ÜYE’lerin, danışmanların veya terapi merkezlerinin, kendileri veya kurumları ile ilgili temel bilgileri doldurdukları ve ilgili kayıt formu sırasında doğruluğunu kabul ve teyit ettikleri verilerdir.

3.19 Davet: Bir ÜYE’nin/merkezin ya da danışmanın, bir başka kişiyi SİTE’ye ÜYE olmak üzere çağırması eylemidir. SİTE üzerinden yapılan davetlerin tüm sorumluluğu, davet edendedir.

3.20 Görüşmeler Kaydı: Bir ÜYE’nin, hangi danışmanlarla, hangi tarihte, ne kadar süre görüştüğünün bilgilerini tutan ve bu bilgileri de ÜYE ile paylaşan kütüktür. 

3.21 Şifre: Danışmanın/merkezin ve ÜYE’nin, SİTE’ye giriş yaparak üyelik imkanlarından faydalanmak için, kullanıcı adına bağlı olarak, yine kayıt aşamasında belirleyip, daha sonra da güvenlik amacı ile değiştirebildikleri harf ve/veya numaralardan oluşan metindir. 

3.22 Aktivasyon: ÜYE’lerin, danışmanların ve merkezlerin, kayıt aşamasında verdikleri e-posta adresinin geçerliliğini kontrol etmek amacı ile, SİTE tarafından bu e-posta adreslerine metin ve/veya cep telefonu numaralarına kısa mesaj şeklinde otomatik olarak gönderilen, harf ve/veya numaralardan oluşan metindir. ÜYE, danışman ve merkez adayları ancak bu bilgiyi teyit ettirdikleri taktirde üyelik işlemini tamamlayabilir ve ÜYE, danışman ve olarak, danışmanların yararlandığı tüm hak ve imkanlardan yararlanabilirler. 

3.23 Eğitim Videoları: SİTE ve sisteminde kayıtlı danışmanlar/uzmanlar tarafından hazırlanan tek ya da video seti halinde kaydedilen özgün içerikli videolardır. Bu içeriklere ilişkin telif hakları SİTE’ye aittir. 

3.24 Seminer Videoları: SİTE tarafından süreli olarak canlı yayınlanan ve tek ya da video seti halinde kaydedilen özgün içerikli yayınlardır. Bu içeriklere ilişkin telif hakları SİTE’ye aittir 

3.25 Testler: Uzman psikologlar tarafından hazırlanmış ve SİTE tarafından yayınlanmış sorulardan oluşan metinlerdir. Testler, kişilerin psikolojik durumu ile ilgili hüküm teşkil etmez. 

 

4. SİTE KULLANIM ŞARTLARI 

4.1 SİTE ziyaretçisinin, ÜYE kayıt formunu gerçek beyanlarla doldurması, bu SÖZLEŞME’nin tüm hükümlerini okuyarak kabul etmesi ile üyelik başvurusu yapılmış olur. 

4.2 SİTE yönetimi, ilgili başvuruyu inceler, beyanlarda herhangi bir eksik veya şüpheli durum görür ise bildirim yapmadan başvuruyu reddetme hakkını saklı tutarak, ÜYE aday ile temas kurar. Gerekli eksiklerin tamamlanmasına müteakip, başvuruyu sonuçlandırır. Başvurunun kabulü ile, ÜYE olma süreci tamamlanır.  

4.3 SİTE’ye ÜYE olarak kayıt olmak için; 

4.3.1 Daha önce herhangi bir üyelik sahibi olunmaması (her bir ÜYE sadece tek bir üyeliğe sahip olabilir),

4.3.2 Daha önce herhangi bir sebeple üyelikten geçici veya sürekli olarak uzaklaştırılmamış olmak,

4.3.3 Herhangi bir yasal sebep ile bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmemek, ÜYE olmayı engelleyecek bir duruma sahip olunmaması 

4.3.4 ÜYE’nin kayıt formunu doldurması, formda belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt etmesi, 

4.3.5 ÜYE’nin başvurusunun SİTE tarafından kabul edilmesi,  

4.3.6 Kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uyularak SİTE’nin telif, marka ve ticari haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.  

4.4 İşbu SÖZLEŞME’nin 4.3 maddesinde belirtilen şartlara sahip olmayan ziyaretçilerce yapılan üyelik başvuruları tamamlanmış olsa bile, SİTE’ye üye olmaları sonucunu doğurmaz.  

4.5 Başvurusu SİTE tarafından kabul edilen ÜYE, kayıt sırasında sunduğu kimlik ve diğer bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE,  başvuru sırasında eksik, yanlış ve/veya aldatıcı bilgi girişi yapılmış olması halinde, SİTE tarafından oluşturulan hesabının dondurulmasını, kapatılmasını ve doğabilecek hukuki süreçlerde sorumluluğun bütünüyle kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.6 ÜYE, başvurunun kabulü ardından kendisine verilen kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla mükelleftir. ÜYE’ye atanan kullanıcı adına ilişkin tüm haklar SİTE’ye aittir. ÜYE, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin üçüncü kişi ve kurumlara geçmesi ile SİTE üzerinde işlem yapılması durumunda, meydana gelen her türlü zarardan sorumludur. ÜYE, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin üçüncü kişi ve kurumların eline geçtiğine yönelik şüphe duyması halinde gecikmeden SİTE’yi bilgilendirmekle mesuldür. SİTE, gerekli gördüğü hallerde ÜYE’nin kullanıcı adı ve şifre bilgilerini değiştirme hakkını saklı tutar. 

4.7 SİTE tarafından ÜYE’ye verilen haklar ve üyelik, hiçbir koşulda üçüncü kişi veya kurumlara devredilemez, kullanımına tahsis edilemez. Bir ÜYE’nin SİTE’de sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın kapatılır ve ÜYE, ilk hesabının da bu ihlal sebebi ile kapatılabileceğini kabul eder

4.8 ÜYE, Teknik Destek aracılığı ile, SİTE yönetimine hesabının kapatılması talebini iletebilir. Hesabın kapatılmasının talep edilmesi durumunda, ÜYE’nin hesabında bulunan hakların iadesi veya başka bir ÜYE hesabına aktarılması talep edilemez. ÜYE’nin gelecekte tekrar hesabını kullanmak istemesi durumuna karşı tüm hakları korunur.

 

5. GENEL HÜKÜMLER 

5.1 SİTE, her türlü içeriği ve hizmeti, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın değiştirme veya silme hakkını saklı tutar. 

5.2 SİTE, bir "geleneksel olmayan psikoterapi ortamı" olarak kabul edilen online terapi hizmetinin, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği ve Amerikan Danışma Etiği hükümleri çerçevesinde hareket eder. Merkez ve danışmanlar da SÖZLEŞME’yi kabul ederek bu hükümler çerçevesinde hizmet vereceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu hükümlere uyulmamasından doğabilecek tüm durumlarda sorumluluk merkez ve danışmana aittir. Belirtilen yükümlülüklere uyulmaması halinde, ÜYE danışan ile merkez/danışman arasında doğabilecek her türlü olumsuz duruma ilişkin olarak, SİTE, taraf ve sorumlu değildir. 

5.3 Online terapi hizmeti, her türlü probleme uygun bir hizmet değildir. ÜYE/danışan, intihar veya kendine zarar vermek gibi düşüncelere sahipse, SİTE’de yer alan hizmetler hiçbir koşulda ÜYE’ye uygun değildir. Böyle bir durumun tespiti halinde merkez ve danışman, acilen ÜYE’yi 112 Acil Servis veya en yakınındaki sağlık kuruluşları ile temasa geçmeye teşvik eder ve hemen ardından SİTE’yi bu konuda bilgilendirir 

5.4 SİTE, kendisine ait birincil ve ikincil alan adları haricindeki sitelerden, SİTE’ye yapılan eklemelerde veya bu sitelere yapılan bağlantılardan veya bu sitelerdeki içeriklerden dolayı sorumluluk kabul etmez.  

5.5 SİTE, ÜYE’nin kayıt aşamasında veya sonradan verdiği bilgiler veya yaptıkları işlemler dolayısı ile oluşan veriler üstünde her türlü istatistik çalışması yapabilir. SİTE ortamında ÜYE ve danışman ile gerçekleşen, görüntülü, sesli ve yazılı destek görüşmeleri hariç, her türlü iletişim SİTE’nin takip ve kontrolü altındadır. SİTE, bu bilgileri, zorunlu yasal durumlar haricinde üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6 SİTE’de gerçekleştirilen bir canlı terapi görüşmesinde danışman ve ÜYE, SİTE’nin sunduğu altyapı ile birbirleriyle bağlantı kurdukları anda SİTE ile ilişki ortadan kalkar. SİTE, bu yönüyle merkez, danışman ve ÜYE arasında kurulan ve bu kişilerin buluştuğu elektronik bir pazar yeridir. Bu nedenle SİTE, kişiler arasındaki hizmet alım satımında, hiçbir suretle taraf kabul edilemez ve arabuluculuk veya hakemlik yapamaz.  Merkez, ÜYE, danışman ve SİTE hukuken bağımsız taraflardır ve aralarında herhangi bir ortaklık, işçi/işveren, asıl işveren/alt işveren ilişkisi yoktur. İşbu SÖZLEŞME kabulü sonucunda merkez ve danışman için bir ortaklık, işçi/işveren, asıl işveren/alt işveren ilişkisi veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.  

5.7 ÜYE, SİTE’nin ÜYE ile danışman arasında kurulan iletişim konusunda herhangi bir kontrolü olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. SİTE, ÜYE’ye danışman ile iletişime geçerek danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir. SİTE, danışmanlık hizmeti veren danışmanlardan belirli belgeler talep ederek kalifikasyon kontrolü yapmaya çalışsa bile bu konuda garantör değildir. SİTE, merkez ve danışmanların kendisine sunduğu belge ve beyanlarla hareket eder. Merkez, danışmanın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. ÜYE, bir danışmanla iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve SİTE yönetimini haberdar etmelidir. Danışmanlar ve merkez böyle bir durumda ÜYE’nin hak talebinde bulunabilecek bir taraf olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu sebeple oluşabilecek ve doğabilecek zararlardan SİTE sorumlu değildir 

5.8 ÜYE’ler, ancak SİTE’nin kendileri ile ilgili bölümlerine erişebilir ve bazı hizmetlerden ücretsiz faydalanabilirler. Bununla birlikte SİTE, bazı bölümlerin erişimlerini sınırlandırmış veya kapatmış olabilir.  

5.9 SİTE’de paylaşılan her içeriğin telif hakkı, SİTE’ye aittir. SİTE, içerikleri, ücret mukabilinde kullanıcılar ile paylaşmaktadır. Bu nedenle hiçbir merkez, ÜYE ve danışman bu içeriği izin almadan paylaşamaz, izleyemez, çoğaltamaz, satamaz, kiralayamaz, izletemez. SİTE içeriği asla ve asla umuma açık yerlerde ve topluluklara izletilemez. 

5.10 SİTE ve danışmanlar hiçbir şekilde yeni eğitim videoları ya da seminer yayınları üretmek ve yayınlamak ile sorumlu değildir. SİTE, mevcut videoların içerikleri, değiştirebilir, kaldırabilir ya da bazı ÜYE’lerin kullanımına açık olacak şekilde tutulabilir, video ve/veya videoları silebilir, süreli/süresiz olarak yayından kaldırabilir. ÜYE’lerin video veya video seti satın almış olması, videoların sahibi olma hakkı tanımaz. Videolar ve tüm içerikler SİTE’nin mülkiyetinde olup bunlara ilişkin telif hakkı SİTE’nindir. SİTE, satın alınmış ve silinen videoların ücretlerini ÜYE’lerin hesabına geri yatırabilir. Bu durum tamamen SİTE’nin inisiyatifine tabiidir. ÜYE’nin bu yönde bir talep hakkı doğmamaktadır.

5.11 SİTE, merkezin, danışmanın ve ÜYE’nin internet hızlarının ve bağlantı kalitelerinin sorumluluğunu üstlenmez. Merkez, danışman ve ÜYE’nin internet bağlantı sorunları tamamen kendilerine aittir. SİTE içeriğinin izlenmesinden dolayı internet kullanımı, hiçbir şekilde SİTE sorumluluğunda değildir. 

5.12 SİTE aracılığıyla gerçekleştirilen bir canlı seminer/eğitim ve terapi yayınında ÜYE, SİTE’nin sunduğu sistem ile yayına bağlandığı anda SİTE ile tüm bağı kopar. SİTE bu hizmet alım satımında hiçbir suretle taraf kabul edilemez ve arabuluculuk ya da hakemlik yapamaz. ÜYE’ler, danışmanlar ve SİTE hukuken bağımsız taraflardır. 

5.13 Merkez, danışman ve ÜYE, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Reklam Hukukundan kaynaklanan her türlü sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhür eder. Merkez, danışman ve ÜYE arasındaki hizmet satış akdinin tarafı olmayan ve hizmetle ilgili hiçbir aşamada taahhüt ve yükümlülük beyanında bulunmayan SİTE’ye karşı herhangi bir hak veya talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ÜYE, SİTE’ye üye olurken Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak ve üyelik sonrası SİTE içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu SİTE ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası gibi kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel verilerin işlenmesi, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılması ÜYE ile SİTE ile arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. Kişisel veriler, SİTE ve iştirakleri tarafından işbu SÖZLEŞME ilişkisi kapsamında ve SİTE ve iştiraklerinin sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortakları tarafından pazarlama, analiz, istatistik gibi amaçlarla işlenebilir, 3. kişilere ve yurtdışına aktarılabilir veya anonimleştirilerek kullanılabilir. Buna ek olarak ÜYE, kişisel verileri dışındaki bilgileri SİTE (veya kullanılan benzeri mobil veya elektronik mecra) üzerindeki tüm davranışları (hizmet detayları gibi) ve benzeri verilerinin SİTE, SİTE  iştirakleri ve iş ortakları tarafından kaydedilmesi, işlenmesi ve listelenmesinde ve/veya anonimleştirilerek analizlerde 3. kişilerle hizmetin daha iyi sağlanması veya çeşitli uygulamaların veya programların SİTE üzerinde çalıştırılabilmesi için anonim şekilde kullanılmasına açık rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

7. HİZMET SÜREÇLERİ VE ÜCRETLENDİRME 

7.1 SİTE’ye kayıtlı ÜYE olmak, ücretsizdir. Bununla birlikte, SİTEdeki canlı/yazılı/sesli terapi/destek veya başka hizmetler için ücretlendirme söz konusu olabilir. İlgili hizmete dair ücretlendirme, o hizmetle ilgili ödeme sayfalarında ve/veya yardım sayfalarında açıkça belirtilir 

7.2 Canlı terapiye ait ücretlendirmeler, danışmanlar tarafından ve seans ücreti olarak belirlenir. Bir danışmanla görüşmeye başlamak için, ÜYE’nin seansa yetecek kadar görüşme ücretini kredi/banka kartı ile Iyzico aracılığı ile ödemesi gerekmektedir. Terapiye başlandığı anda ücretlendirme devreye girer. ÜYE, SİTE üzerinden birden fazla canlı terapi saati satın alabilir. ÜYE, biten bir canlı terapi seansının arkasından görüşmeye devam etmek isterse yeniden randevu alarak görüşmeye devam edebilir. Seansın sonrasında danışmanın başka bir seansının olması ya da istenilen saatlerde danışmanın randevu açmamış olması durumlarında SİTE’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.  

7.3 ÜYE’nin SİTE’de yaptığı tüm canlı terapi görüşmeleri ile ilgili kütük kayıtları, SİTE’ye kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldıktan sonra Görüşmelerim sayfasından görüntülenir. 

7.4 ÜYE, SİTE’ya para yatırırken, SİTE ve/veya ödeme altyapısını sağlayan, Iyzico.com'u yetkilendirmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapılan ödemeler kart ekstresinde EPOS IYZICO/SİTE ön ekleri ile görüntülenir. SİTE herhangi bir sebeple, yapılan ödemede şüphe gördüğü taktirde, ÜYE’nin ödemesine müdahale etme hakkını saklı tutar. Bu süreçte, ÜYE’nin hesabı dondurulabilir veya süresiz olarak kapatılabilir.

 7.5 Kredi kartı ile yabancı para cinsinden yapılacak ödemelerde, ödeme anındaki TCMB Satış Kuru’nun ile Türk Lirası (TL) karşılığı ile ödeme yapılmaktadır. Bununla birlikte ÜYE’ye bu kartı temin eden bankanın yabancı para kuru farklılık gösterebilir ve ilgili ödemeyi TL'ye çevirirken, ÜYE’nin kredi kartı ekstresinde farklılıklar oluşabilir. ÜYE, bu farklılıkların bankası dolayısı ile olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

7.6 ÜYE, mobil ödeme yöntemi ile yapılan ödemelerde, bu ödeme için kullandığı telefon numarasından ödeme yapma hak ve yetkisine sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin kendisine ait olmayan bir telefon numarasından, sahibinin bilgisi dışında yapılan ödemelerde, numara sahibinin itirazı durumunda SİTE, bu itirazı yazılı olarak alır. ÜYE, eylemin cezalandırılması için yetkili mercilere başvurur. Bu süreçte, ÜYE’nin hesabı dondurulabilir veya süresiz olarak kapatılabilir.

7.7 SİTE danışman yardım sayfalarında belirtilmiş olan süreçlere göre, danışmanların hakedişleri Iyzico ile direkt olarak banka hesaplarına gönderilir 

7.8 SİTE, merkez ve danışmanlar herhangi bir anda, SİTE’de sunulan hizmet ücretlendirmelerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutarlar.  

7.9 ÜYE hiçbir suretle, aldığı hizmetin kusurlu veya yetersiz olduğu gerekçesi ile, sunulan hizmete karşılık tahsil edilmiş paranın geri ödenmesini veya hizmetin yeniden terkarlanmasını istemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, danışman ile ilgili bir şikayeti olması durumunda bunu site yönetimine info@terapiya.co e-posta adresi aracılığı ile bildirir. 

7.10 Online Danışmanlık hizmeti elektronik ortamda ve anlık sunulan bir hizmet niteliğinde olduğu için, ilgili yasa gereği ÜYE’ler cayma haklarını kullanamaz. Sanal cüzdana aktarılan para için ÜYE, hiçbir suretle geri çekme talebinde bulunamaz. 

7.11 ÜYE’nin danışmandan randevu ile canlı terapi görüşme talebinde bulunması durumunda, danışman eğer randevuyu kabul etmiş ise, ÜYE’nin randevu saatinde görüşmeye gelmemesi durumunda, SİTE Yardım sayfasında bulunan süreçler işler ve seans ücretinden vergiler, teknik giderler ve hizmet bedeli düşüldükten sonra kalan kısım danışmana ödenir. Eğer ÜYE geldiği halde danışman gelmedi ise, "randevu sistemi kullanım bedeli" danışmandan tahsil edilir. 

7.12 ÜYE, danışmanlardan, randevu sistemini kullanarak, gelecekte bir tarih için randevu talep edebilir. Randevu sisteminin suistimal edilmesini engellemek amacıyla ÜYE’lerden, randevu tarihi ve saati belirlenmesi esnasında seans ücretinin tamamı alınır. İleride yaşanabilecek randevu iptali ya da erteleme durumlarında SİTE’de yer alan Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen işlemler uygulanacaktır. 

7.13 ÜYE ile danışman görüşmesi tamamlandıktan sonra, ÜYE’ye görüşmeyi değerlendirebileceği ve varsa iletebileceği şikayetleri için 1 (bir) saatlik süre tanınmıştır. Bu süre esnasında bir şikayet olmazsa, ÜYE ve danışman görüşmesi süre sonunda onaylanır.

 

8. GİZLİLİK POLİTİKASI VE GÜVENLİK İLKELERİ  

8.1 SİTE, merkez, ÜYE, danışman ve ziyaretçilerin SİTE içerisinde yapacakları işlemlerde (üye kayıt, ödeme işlemleri vb.) verecekleri kişisel ve kurumsal bilgilerin güvenliği ve SİTE’nin bu bilgiler üzerindeki sorumluluklarının belirlenmesi amacı ile, SİTE alt navigasyonundan da erişilebilen bir sayfa vasıtasıyla, gizlilik politikası ve güvenlik ilkelerini duyurmakla yükümlüdür. 

SİTE, işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat uyarınca öngörülen ve KVK Kurulu tarafından bildirilecek olan diğer idari ve teknik önlemleri alarak kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını temin etmektedir. Bu kapsamda SİTE, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, güvenli ortamlarda saklanması, yetkisiz erişim riskleri ile diğer her türlü hukuka aykırı erişimlerin önlenmesi, arızi olarak gerçekleşen veri kayıplarının önlenmesi, verilere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile silinmesinin önlenmesi için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetinin de ele alındığı makul derecedeki teknik ve idari önlemleri almaktadır. Şöyle ki alınabilecek önlemler; SİTE’nin kişisel veri işleme faaliyetlerinin kurulan teknik sistemlerle denetlenmesi, alınan teknik önlemlere ilişkin olarak periyodik raporlamaların yapılması, SİTE nezdinde kişisel veri işleyen çalışanların, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi, iş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılarak ve uygulama kurallarının belirlenmesi, bu hususların denetimi ve sürdürülebilirliğini sağlamak için şirket içi politikalar ve eğitimlerin düzenlenmesi, SİTE ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, SİTE’nin talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtların ve bu konuda çalışanların farkındalığının oluşturulması, iş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirmelerin yapılması ve buna uygun olarak erişim yetkilerinin sınırlandırılması, virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımların kurulması ve işletilmesi, SİTE’nin kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet aldığı taraflar dahil olmak üzere kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlerin eklenmesi, hukuka uygun yedekleme programlarının kullanılarak saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemlerin kurulması olarak sayılabilmektedir. SİTE, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir. 

8.2 SİTE’nin sağlamış olduğu sistem üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler mahremiyetin korunması adına kayıt altına alınmaz ve bilgiler üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmaz. Danışman ve ÜYE, gerek üyenin rızası olsun gerek üyenin rızası olmasın hiçbir surette gerçekleştirilen terapi seansına ilişkin ses ve görüntü kaydı alamaz. Ses ve görüntü kaydı alınmasından doğabilecek tüm hukuki sonuç ve zararlardan ÜYE, danışman ve merkez sorumludur. Merkez, danışman ve ÜYE, canlı/sesli/yazılı terapi görüşmeleri daha sonra SİTE’den talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3 ÜYE, danışman ve merkez, SİTE’ye kayıt olduğunda, bilgilerinin ticari amaçlarla (reklam, promosyon, ve bunlara benzer şekide) kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4 ÜYE, terapi ve danışmanla ilgili olarak yayınladığı yorum ve sorunun veya paylaştığı içeriğin ve tüm bilgilerin herkese görünür olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE’nin genel ahlak kurallarını aşacak şekilde veyahut sinkaflı kelimler kullanarak yaptığı yorumlar admin tarafından silinecektir. Danışman ve merkez, ÜYE’nin yorumunu cevaplayabiliyor olmakla birlikte, aynı şekilde danışman ve merkezin de genel ahlak kurallarını aşacak şekilde veyahut sinkaflı kelimeler kullanarak yaptığı yorumlar admin tarafından silinecektir. Gerek ÜYE gerek merkez ve danışman, belirtilen şekilde paylaşılan yorumlardan doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluktan mesuldür. ÜYE ve DANIŞMAN, SİTE aracılığıyla paylaştığı hiçbir içeriğin mülkiyetini ve sair haklarını talep edemez. SİTE, içeriği kullanmakta serbest ve içeriğin tüm hakları SİTE bünyesinde saklıdır.

 

9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1 Mücbir sebepler, tarafların kontrolü dışında meydana gelen ve taraflardan herhangi birinin işbu SÖZLEŞME’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engelleyen, tarafların hatasına ya da ihmaline dayandırılamayan ve bütün dikkat ve özenin gösterilmesine rağmen önlenmesi mümkün olmayan istisnaî durum ya da olaylardır. SİTE, SİTE’nin hizmetine sağlıklı olarak devam edebilmesi için, her türlü imkan ve kaynağı kullanarak gerekli özeni gösterecek olsa da, hukuken mücbir sebep olarak kabul edilebilecek, SİTE’nin insiyatifi dışında gerçekleşen ve önleyemeyeceği her türlü koşulda (altyapı sorunları, internet altyapısındaki arızalar, doğal afetler, grev, savaş, iletişim problemleri, elektrik kesintileri, kötü hava koşulları vb.) oluşabilecek veri kayıplarından ve/veya üyeden kaynaklanan hatalı işlemlerden sorumlu değildir. Belirtilen bu mücbür sebep helleri ile, SİTE'nin süresiz faaliyet gösterememesi dahil, SİTE hiçbir şart altında, SİTE'deki hizmetlerin sürekli, güvenli ve/veya kesintisiz devam edeceğine dair garanti veya taahhüt vermez.

Bir mücbir sebep durumuyla karşı karşıya kalan taraf, gecikmeksizin diğer tarafı olayın özelliği, olası süresi ve tahmin edilebilen etkilerini belirten, beraberinde alındı beyanı ya da eş değer bir beyan bulunan iadeli taahhütlü mektup yoluyla bilgilendirir.

 

10. FESİH HALLERİ

10.1 ÜYE’nin SÖZLEŞME hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde ve aşağıda sayılan hallerde, SİTE herhangi bir ihbara ve süre tayinine gerek olmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.  SÖZLEŞME’nin feshinin ardından ÜYE’nin SİTE hesabı kapatılır. ÜYE, SÖZLEŞME’nin feshinden doğabilecek zararları karşılamakla yükümlüdür ve herhangi bir sebeple SİTE’den hak talebinde bulunamaz. 

10.1.1 ÜYE’nin, SİTE’de duyurulan ve gerekli görüldüğünde güncellenen kural ve hükümlere aykırı davranması,

10.1.2 ÜYE’nin, SİTE iş modelini, herhangi bir yöntemle manipüle etmeye çalışması,

10.1.3 ÜYE’nin, sadece kendi kullanımı için sunulmuş olan kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşması,

10.1.4 ÜYE’nin, SİTE yönetimi ile veya danışman ve ziyaretçilerle kurduğu iletişime ait herhangi bir veriyi, mahremiyeti bozacak şekilde, üçünçü kişi, kurum veya online - offline medya araçları ile paylaşması,  

10.1.5 ÜYE’nin, SİTE yönetimine, diğer danışmanlara ve/veya üyelere, genel ahlak kuralları dışındaki her türlü hareket ve davranışı, 

10.1.6 SİTE kuralları ile izin verilenler işlemler haricinde, ÜYE’nin SİTE hizmetlerinden kendi menfaati için faydalanmaya çalışması, 

10.1.7 ÜYE’nin herhangi bir araç veya yöntem kullanarak, SİTE içeriğine ve SİTE veritabanlarına müdahale etmeye çalışması, 

10.1.8 ÜYE’nin, danışmanları SİTE dışında farklı iletişim kanallarına yönlendirerek SİTE iş modeli dışında danışmanlık hizmeti almaya çalışması çalışması, 

10.1.9 ÜYE’nin SİTE’ye ait herhangi bir telif hakkına karşı hareket veya davranışta bulunması 

 

11. HÜKÜMSÜZLÜK VE İMKANSIZLIK HALLERİ HALLERİ 

11.1 Türk Borçlar Kanunu’nun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan SÖZLEŞME ve hükümleri kesin olarak hükümsüzdür. SÖZLEŞME’nin içerdiği hükümlerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini etkilemez. Ancak, bu hükümler olmaksızın SÖZLEŞME’nin yapılmayacağı açıkça anlaşılırsa, SÖZLEŞME’nin tamamı kesin olarak hükümsüz olur. 

11.2 İşbu SÖZLEŞME’de de olduğu üzere, karşılıklı iki tarafa borç yükleyen anlaşmalarda, verilen hizmet kapsamında danışmanın veya ÜYE’nin vefatı, SİTE’nin ticari faaliyetten çekilmesi, faaliyetinin durdurulması vb. gibi durumlarda, tarafların ifa yükümlülüklerinin yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa ifa imkansızlaşmıştır. Taraflar ifa imkansızlığı durumlarında karşılıklı olarak herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

 

12. ÜYE’NİN CAYMA HAKKI 

ÜYE, SİTE üzerinden randevu talebinde bulunup, istediği gün ve saatte herhangi bir danışmandan randevu alabilmektedir. ÜYE, bu şekilde randevu almış olup, kararlaştırılan gün ve saatte danışman ile online terapiye katılmak istemezse, terapi saatinden 24 saat öncesine kadar SÖZLEŞME’den cayabilir ya da randevu gün ve saatini değiştirebilir. Bu cayma halinde ÜYE’ye ücret iadesi yapılacak olup, terapi saatine 24 saatten az kaldığı hallerde ÜYE cayma hakkını kullanamayacak olup, kendisine herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

13. DİĞER HÜKÜMLER 

13.1 SİTE’nin tasarım ve altyapısında kullanılan tüm bileşenler (görsel, metinsel, bilgisayar yazılım kodu, bilgisayar yazılımları, iş modeli vb.)  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunmaktadır. SİTE ziyaretçileri, merkez, danışman ve ÜYE, SİTE’nin yazılı izni olmaksızın SİTE’ye ait tasarım ve altyapı bileşenlerini hiçbir şekilde dağıtamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeni bir üretim amacı ile türetemezler. SİTE ziyaretçileri, merkez, danışman ve ÜYE, SİTE’ye sunacakları bilgilerde SİTE’nin ve/veya üçüncü şahıs veya kurumların telif hakları kapsamındaki bileşenleri (görsel, metinsel, bilgisayar yazılım kodu, bilgisayar yazılımları vb.) kullanamazlar. Aksi durumlarda oluşacak her türlü zararı karşılamakla yükümlüdürler. 

13.2 İşbu SÖZLEŞME’den kaynaklanan uyuşmazlıklarda, yalnız SİTE’nin belge ve kayıtlarının münhasıran geçerli delil teşkil edeceği merkez, danışman ve ÜYE tarafından peşinen kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. 

13.3 SİTE, önceden SİTE’de duyurmak şartıyla, tamamen kendi taktiriyle ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’yi, uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirebilir. SÖZLEŞME’deki değişiklikler, SİTE’de duyuruldukları tarihte geçerlilik kazanırlar. Değiştirilmeyen hükümler geçerliliğini devam ettirir. SÖZLEŞME, ÜYE’nin tek taraflı talep ve beyanı ile değiştirilemez. 

13.4 SÖZLEŞME’nin bir kısmının herhangi bir sebeple hükümsüz hale gelmesi halinde, hükümsüz kalan kısımlar hariç SÖZLEŞME geçerliliğini korur. Ancak hükümsüz kalan maddelerin SÖZLEŞME’nin ana unsurlarından olması ya da tarafların, bu hükümlerin mevcut olmaması halinde işbu SÖZLEŞME’yi devam ettiremeyecekleri açıkça anlaşılıyorsa SÖZLEŞME tamamen sona erer. SÖZLEŞME’nin bu sebeplerle sona ermesi, ÜYE’nin yükümlülüklerinin kararlaştırıldığı şekilde ifa edilmesine engel teşkil etmez. ÜYE’nin üyelik süresinin dolması, geçici veya sürekli olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde dahi ÜYE, SÖZLEŞME şartlarında oluşan sorumluluklarını yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder 

13.5 SÖZLEŞME’nin yorumu gereken hallerde SİTE’nin teamülleri esas alınır. Danışman, merkez ve ÜYE lehine münferit uygulamalar yoruma esas teşkil etmez. 

13.6 Tarafların SÖZLEŞME’de belirilen adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilmiştir. ÜYE, adres değişikliği yapması halinde adres değişikliğini takip eden 2 (iki) hafta içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmekle yükümlüdür. SİTE, değiştirilmiş adres bilgisini Terapiya.co ana sayfasında yayınlayacak olup, herhangi başka bir bildirimde bulunmayacaktır 

13.7 İşbu SÖZLEŞME’nin akdinden doğacak her türlü harç, vergi, resim ve masraflar ÜYE’ye aittir. 

13.8 SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerli olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

13.9 İşbu SÖZLEŞME toplam 13 (on üç) maddeden oluşur. ÜYE’nin başvurusunun kabulü ile SÖZLEŞME geçerlilik kazanır. SÖZLEŞME geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olup, tarafların fesih iradesinin bulunmaması halinde mevcut SÖZLEŞME geçerliliğini devam ettirecektir.