SANAT TERAPİSİ


 SANAT TERAPİSİ NEDİR?

     Sanat terapisi, bireylerin sözle ifade edemedikleri korku, kaygı ve birçok duyguyu sembollerle, renklerle, maskelerle, çizimlerle ve imajlarla daha rahat bir şekilde dışa vurabilmeleri için iyileştirme maksatlı yapılan terapi çeşididir. Bazı durumlarda dans, tiyatro, senaryolaştırma gibi bedenin enstrüman olarak kullanılması da sanat terapisinin faydalı tekniklerindendir. Kısacası kişinin duygularını sanat yolu ile dışa vurmasıdır. Bu kapsamda; drama terapi, şiir terapi, oyun terapi, kum terapisi, müzik terapi, hareket terapisi yer almaktadır.

SANAT TERAPİSİ HANGİ SORUNLAR ÜZERİNE ÇALIŞIR?

     Bazen duygu ve düşüncelerimizi ifade etmekte sıkıntı yaşayabiliriz ve bu durum da bireyler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. İçe kapanıklık, duygusal yıkım, özgüven eksikliği, yanlış anlaşılma başlıca sorunlardandır. Dolayısıyla sanat terapisi öncelikle bu sorunların farkına varılması ve rahat bir şekilde dışa vurulması üzerinde çalışır. Bunların yanında sözel iletişim konusunda sorun yaşayan bireylerde, otistik, mental gerilik, davranış bozukluğu gösteren çocuklarda, şizofreni gibi psikotik vakalarda, fiziksel hastalıklarda, kişilik bozukluğu yaşayan bireylerde ve fiziksel ve mental sorun yaşayan bireylerde sanat terapisine başvurulur.

SANAT TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

    Sanat terapisi seansları bazen teke tek yapılırken bazen de grup halinde yapılır. Öncesinde terapist danışanı ile bir görüşme sağlar ve neden bu yola başvurduğunun, sorunun tam olarak ne olduğunun üzerinde durur. Daha sonra seanslara başlanır ve terapist danışanı görüşme esnasında kendisini mümkün olduğunca özgür hissetmesini, rahatlamasını sağlar. Danışan başlarda bu konuda güçlükler çekebilir. Fakat seanslar ilerledikçe daha da rahatlamaya başlar ve bastırılmış duygularını, anılarını, sıkıntılarını sanat aracılığıyla dışa vurur. Seanslar sonunda danışan artık daha özgür ve dışa açık bir birey haline gelir.

SANAT TERAPİSİ KİMLERE YARDIMCI OLABİLİR?

    Sanat terapisi, bilinçaltında bastırılmış sıkıntıları olan ve bunları dışa vurma konusunda sıkıntı çeken, geçmişte yaşadığı travmatik olayları unutamayan, günlük hayatta üstesinden gelemediği stresler ile karşı karşıya kalan ve psikotik sorunlar yaşayan bireyler üzerinde başarılı sonuçlar gösterir. Kişiye sorunlarla baş etme yetisi kazandıran sanat terapisi aslında herkes için uygun bir yöntemdir. Örneğin; çoğumuzun yaşadığı çekingenlik, dikkat eksikliği, asosyallik, adaptasyon sorunu, konuşma güçlüğü, öfke kontrolü gibi sorunlar yaşayan bireyler sanat terapisi ile kolayca baş edilebilir. Bunların yanında psikolojik vakalar yaşayan, davranış bozukluğu ve mental gerilik gösteren hastalarda sanat terapisine başvurulur.

SANAT TERAPİSİNİN AMACI NEDİR?

    Sanat terapisinin amacı, gündelik sıkıntıları ile baş edemeyen, duygu ve düşüncelerini yeterli ölçüde açığa vuramayan, psikolojik ve travmatik sorunlar yaşayan bireylerin bu sorunlarının çeşitli sanat dalları aracılığıyla ortadan kaldırılmasına yardımcı olarak hayatlarını daha keyifli ve zevk alabileceği bir yaşama dönüştürmektir. Çünkü bu sorunlar bireylerin yaşamlarını olumsuz bir şekilde etkilemekte ve psikoloji bozukluğu, kronik hastalıklar hatta ölüme kadar götürebilmektedir.

    Sanat terapisinin buradaki amacı, kişinin bu vakalardan en az hasar ile kurtulması ve yaşamına sorunsuz bir şekilde devam etmesine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda sanat aracılığıyla sorunlarının aktarımını kolay hale getirmesini sağlamaktır.

SANAT TERAPİSİ NE KADAR SÜRER?

  Kişilerin sorunlarının boyutları farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla tedavi süreçleri de farklılık göstermektedir. Burada aynı zamanda geri dönüm de önemli bir husustur. Bazı insanlar tedaviye daha kısa bir sürede cevap verebilirken; bazılarımız ise geç dönüşler sağlayabiliyor. Bu yüzden belli bir seans sayısı olmamakla birlikte bazı durumlarda seanslara hiç başlanılmaz ve daha uygun bir terapi yöntemine yönlendirilir.

SANAT TERAPİSİ İLE BERABER İLAÇ KULLANMAK GEREKİR Mİ?

     Terapinin amacı, kişinin sorunlarla başa çıkmasını kolaylaştırmasıdır. Bunu da etkili iletişim ve herhangi bir ilaç kullanımı olmadan yaparlar. Fakat bazen vaka ağır olabilir ve tıbbi destek gerektirebilir. Böyle durumlarda danışanın uzman bir psikiyatra gözükmesi en sağlıklı olanıdır. Burada uzman doktorların değerlendirmeleri sonucunda bazen ilaç tedavisine başvurulabilir.

SANAT TERAPİSTLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

     Öncelikle danışmanların hepsi uzman bir eğitimden sonra ‘’Sanat Terapisti Sertifikası’’nı alırlar. Böylelikle hasta kabulüne başlayabilirler. Hastanın sorunlarının tespiti evresinde etkili bir iletişim gerekmektedir. Sanat terapistleri de diğer tüm uzman terapistler gibi etkili bir iletişim ağına sahiptirler. Böylelikle hastanın sorunlarının çözümü aşamasında uzman bir tavır sergilenir ve hasta duygularını dışavurum konusunda daha rahat olur. Fakat burada diğer terapistlerden bir konuda ayrılırlar. Amacımız sanat yoluyla dışavurum sağlamak olduğu için terapist sanat alanında da yeterli ve gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Sanat bazı durumlarda soyut olarak da yansıtılabilir. Birçok sanat terapistinin uyguladığı ‘’Senaryolaştırma’’soyut bir sanat işlemidir. Dolayısıyla sanat terapistleri aynı zamanda hayal güçleri kuvvetli ve sezgileri oldukça gelişmiş bireylerdir. Terapistin hastaya duygu ve düşüncelerini, sıkıntılarını, travmalarını dışa vurumu noktasında uygun sanat yöntemini belirlemesi gerekmektedir(dans ve hareket terapisi, müzik terapisi, resim terapisi, şiir terapisi gibi). Bunun için de iyi birer analizci kimliğine sahiptirler.

SANAT TERAPİSİNDE ONLİNE TERAPİ YARARLI OLUR MU?

    Günlük hayatın koşuşturması içerisinde çoğu zaman kendimize yeterli vakti ayıramayabiliyoruz veya sosyal çevre olarak yetersiz bir bölgede yaşıyorsak kısıtlı imkanlar doğrultusunda aradığımız hizmete erişim sağlayamayabiliyoruz . İşte burada devreye ‘’Online Terapi’’ giriyor. Teknoloji her yerde olduğu gibi burada da söz sahibi. İstediğimiz zamanda ve yerde kendi konfor alanlarımız içerisinde kendimize en uygun terapisti belirleyerek maximum hizmet hazzına ulaşabiliriz. Online olarak sağlanan görüşmeler sonucunda süreç online görüşme ile çözüme kavuşmaya uygun ise seanslara devam edilir ve bu sürecin yönetimi bizler için daha da kolaylaşır. Online sanat terapisi birçok terapi alanında olduğu gibi çokça tercih edilir. Bu konuda olumlu dönüşlerin sıklıkla olduğu gözlemlenmiştir. Fakat danışanın psikolojik durumu, sorunlarının boyutu ve ciddiyeti doğrultusunda sürece bazen yüz yüze iletişim kurarak devam edilebilir.