İŞ YERİ VE ŞİRKETLERE YÖNELİK DANIŞMANLIK

     İnsan hayatının üçte birinin geçtiği iş yaşamında çalışanların motivasyonunu artırmak, uyumlu ve verimli bir çalışma ortamının oluşumunu desteklemek, yenilikler ve girişimler için çalışanları cesaretlendirmek amacıyla hem bireylere hem de gruplara kapsamlı içerikte danışmanlık sunan alandır. Çalışanların beceri ve yeteneklerini geliştirmek, sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarını sağlamak, gerek kişi gerekse kurum bazında her türlü iyileştirmeyi yapmak bu alanın hedefleri arasındadır. İnsanın çalıştığı her türlü iş ve iş ortamı (kar amacı güden /gütmeyen) bu alanın çalışma konularıdır.


     Kurumların, organizasyonların,  veya şirketlerin psikolojinin alanındaki danışmanlık ihtiyaçları oldukça çeşitlidir. İletişim problemleri, motivasyon, verimli çalışma ortamının oluşturulması, örgüt bağlılığı, kurum kültürü oluşumu, iş ortamının iyileştirilmesi gibi pek çok sorun iş ve örgüt danışmanlığının temelini oluşturmaktadır. İş ve örgüt psikologları çeşitli bilimsel yöntemler ve testler kullanarak insanları ve kurumları daha etkili ve daha mutlu hale getirmenin yollarını araştırır, bu amaçla kişi ve kurumlara destek olurlar. Bunu yaparken de kurumlarda işe alım sürecinin desteklenmesinde aktif rol oynayarak, liderlik, öfke kontrolü ve stres yönetimi gibi eğitimler de vermektedirler. Bu sayede hem kurumların önündeki engelleri ve çatışmaları kaldırmayı hem de çalışanların daha mutlu bir ortamda yüksek ve sürdürülebilir performans sergilemesini amaçlar.


     Siz de iş ve örgüt psikolojisi alanıyla ilgili bireysel ya da kurumsal olarak danışmanlık almak isterseniz Terapiya bünyesindeki iş ve örgüt psikologları ile iletişime geçebilirsiniz.