ERGEN TERAPİSİ

ERGEN TERAPİSİ NEDİR?

  Gençler, çocukluk ve yetişkinlik dönemi arasında oldukları eşsiz ve eğlenceli bir yaşamın içindedirler. Terapi, bu iki dönem arasında köprü kurmaya ve gençlerin daha güçlü ve daha esnek olmalarına yardımcı olabilir. Gençlerin dürtüsel davranma, yanlış okuma ve yanlış yorumlama, her türlü kazaya girme, kavgaya katılma, tehlikeli ve riskli davranışlarda bulunma olasılıkları daha yüksektir. Ayrıca gençlerin harekete geçmeden önce düşünmeleri, eylemlerinin potansiyel sonuçlarını hesaplayabilmeleri, duraklamaları veya davranışlarını değiştirmeleri daha az olasıdır. Ergen terapisinin amacı gençlere, duygularıyla başa çıkma, başkalarıyla etkileşime girme ve sorunlu davranışları etkili iletişime dönüştürme konusunda yeni ve uyarlanabilir beceriler geliştirme konusunda yardımcı olmaktır.

 

ERGEN TERAPİSİNDE HANGİ SORUNLAR ÜZERİNE ÇALIŞILIR?

  Ergen terapisinde kaygı, depresyon ve duygudurum bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlükleri, otizm spektrum bozuklukları, okul performansı, ebeveyn-çocuk sorunları, uyum zorlukları gibi problemler üzerinde çalışılır. Ayrıca madde bağımlılığı, dürtü kontrolü, yeme bozuklukları, cinsel kimlik ve cinsel yönelim, sosyal izolasyon ve kendine zarar vermek gibi sorunlar da ergen terapisinde sık karşılaşılan problemler arasındadır.

 

ERGEN TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

  Psikoterapi, ergenlerin ve ailelerinin sorunları anlamasına ve çözmesine, davranışını değiştirmesine ve yaşamlarında olumlu değişiklikler yapmasına yardımcı olabilir. Farklı yaklaşımları, teknikleri ve müdahaleleri içeren çeşitli psikoterapi türleri vardır. Bazen, farklı psikoterapi yaklaşımlarının kombinasyonu yararlı olabilir. Bazı durumlarda, psikoterapi ile ilaç kombinasyonu daha etkili olabilir.

Farklı psikoterapi türleri:

Kabul ve Taahhüt Terapisi: Gençlerin içsel duygularını anlamasına ve kabul etmesine yardımcı olur. Bu terapi türü gençlerin, olumlu bir şekilde ilerlemelerine duygusal mücadelelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Bilişsel Davranış Terapisi: Karışık veya çarpık düşünce modellerini inceleyerek gençlerin ruh halini, kaygısını ve davranışını geliştirmeye yardımcı olur. Bilişsel davranış terapistleri gençlere düşüncelerin davranışı etkileyebilecek duygulara ve ruh hallerine neden olduğunu öğretir. Araştırmalar bu terapinin, depresyon ve anksiyete de dahil olmak üzere çeşitli koşulların tedavisinde etkili olabileceğini göstermektedir.

Diyalektik Davranış Terapisi: Kronik intihar duyguları veya düşünceleri olan, kasıtlı olarak kendine zarar veren davranışlarda bulunan ya da Sınırda Kişilik Bozukluğu olan ergenleri tedavi etmek için kullanılabilir. Diyalektik davranış terapisi, bir kişinin davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeyi vurgular ve kişinin çatışma ve yoğun olumsuz duygularla nasıl başa çıkabileceğini öğrenebilmesine yardımcı olur. Bu terapi türü genellikle grup ve bireysel oturumların bir kombinasyonunu içerir.

Aile Terapisi: İletişim modellerini keşfederek ve destek ve eğitim sağlayarak ailenin daha olumlu ve yapıcı şekilde ilerlemesine yardımcı olmaya odaklanır. Aile terapisi oturumları, ebeveynleri, kardeşleri büyükanne ve büyükbabaları ile birlikte sorunu olan ergeni içerebilir. 

Psikodinamik Psikoterapi: Ergenin davranışını, düşüncelerini ve duygularını motive eden ve bunları tetikleyen sebeplerin anlaşılmasını vurgulamaktadır. Ergenin tipik davranış kalıplarını, savunma mekanizmalarını, iç çatışmalara ve mücadelelere verdiği yanıtları tanımlamaya yardımcı olabilir. Psikanaliz, genellikle haftada birkaç seans içeren, uzmanlaşmış, daha yoğun bir psikoterapi şeklidir. Psikodinamik psikoterapiler, içsel çatışmalar gün ışığına çıkarıldığında ergenin davranışlarının ve duygularının gelişeceği varsayımına dayanır.

Destekleyici Terapi: Gençlere yaşamlarında stresle baş edebilmeleri ve özgüvenlerini geliştirebilmeleri için destek verir.

ERGEN TERAPİSİ KİMLERE YARDIMCI OLABİLİR ?

Ergen terapisi aşağıda belirtilen sorunları yaşayan kişilere yardımcı olabilir.

 • Depresyon
 • Keder ve Kayıp
 • Boşanma
 • Kaygı
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozuklukları
 • Dikkat Problemleri
 • Özsaygı
 • Yaşam Değişiklikleri
 • Aile İçi Şiddet
 • Travmatik Deneyimler
 • Duyusal İşleme Sorunları
 • Gelişimsel Gecikmeler
 • Otizm spektrumu

 

ERGEN TERAPİSİNİN AMACI NEDİR?

  Terapinin amacı ergenlere, duygularla başa çıkma, başkalarıyla etkileşime girme ve sorunlu davranışları etkili iletişime dönüştürebilmek amacı ile yeni ve uyarlanabilir beceriler geliştirebilme konularında yardımcı olmaktır. 

  Ergen Terapisi, aileleri ve arkadaşları ile doğrudan ilişkisi veya çatışması olmayan bir profesyonel ile duyguları, deneyimleri ve zorlukları hakkında konuşmak için güvenli bir yer bulmak isteyen ergenler için faydalı olabilir. Terapi, gençlere artan duygularını daha iyi anlama ve duygusal tepkilerini açık ve düşünceli cevaplarla nasıl ayırt edebileceğini öğrenme fırsatı sağlayabilir.

  Tecrübeli bir profesyonel, gençlerin deneyimlerini onaylayabilir, normalleştirebilir, akranları ve aile üyeleriyle daha etkili iletişim becerileri geliştirebilmeleri için onlara rehberlik edebilir. Ayrıca terapi, gençler için kendileriyle ilgili yeni ve keşfedilmemiş bölümleri keşfedebilir ve ihtiyaçları, hedefleri ve özlemleriyle temasa geçerek enerjilerini gençlerin bu bölümlerini keşfedebilmesi için yönlendirebilir. Çoğu ergenin olgunlaşmaya ve bireyselleşmeye başlaması onlar için başa çıkılması zor bir durum olabilir ve terapi sayesinde gençlerin güveninde ve özgüveninde olumlu değişiklikler görülebilir.

ERGEN TERAPİSİ NE KADAR SÜRER?

  Ergen terapisi seansları genellikle 45 ile 60 dakika arasında değişkenlik gösterir. Bazı sorunlar, birkaç ziyarette hızla ele alınabilir. Bununla birlikte bazı durumlarda bir dizi danışma oturumu da gerekebilir. Oturumların süresi ve sıklığı problemin ciddiyeti, ergenin problemi yaşamış olduğu süre ve problemin günlük yaşamı ne kadar etkilediği gibi faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir.

 

ERGEN TERAPİSİ İLE BİRLİKTE İLAÇ KULLANMAK GEREKLİ MİDİR?

  Ergenlerin endişelerine ve fiziksel sağlığına bağlı olarak, yalnızca bir ergen terapisti görmek yeterli olabilir. Bazı sorunlar için ilaç faydalı olabilir. Bu durumda psikiyatr ile görüşmek daha faydalı olacaktır. Tam bir tıbbi değerlendirme, ergenin probleminin niteliğini ve durumuna uygun olabilecek tüm tedavi seçeneklerini belirlemesine yardımcı olabilir.

ERGEN TERAPİSTLERİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR ?

  Ergen terapisti veya danışmanı olmak belli temel becerileri gerektirir. Ergen terapistlerin mesleklerinde yardımcı olabilecek temel becerilerden bazıları şunlardır:

Empati: Empati, düşüncelerini veya duygularını açıkça ifade etmese bile, başka bir kişinin deneyimlerini anlama ve tanımlama yeteneğidir. İyi bir terapist, bir terapist olarak terapiye gelen danışanlar ile aynı fikirde olmasa bile seçimlerini ve duygularını anlayabilen çok çeşitli danışanlarla empati kurmalıdır.

Dinleme Becerileri: Neredeyse tüm terapi türlerinde, terapistlerin insanları aktif olarak dinlemesi, düşüncelerini onlara geri yansıtması ve danışanların aktardıkları önemli olayları ve duyguları hatırlayabilmeleri gerekir. Ayrıca danışanların değinmediği şeylere ve nasıl iletişim kurduklarına da dikkat etmeleri gerekir.

Sosyal ve İletişim Becerileri: Danışanların iyi iletişim becerilerine sahip olan bir terapistle pozitif bir terapötik ilişki kurma olasılığı daha yüksektir. Çünkü bu rahatlık ve güven sağlayabilir.

ERGEN TERAPİSİNDE ONLİNE TERAPİ GÖRÜŞMESİ FAYDALI OLUR MU?

  Online terapinin geleneksel yüz yüze terapiden daha fazla olmasa da aynı derecede faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bazı çalışmalar insanların online terapiden daha fazla memnun olduklarını gösteriyor. Online terapi görüşmesi her türlü sorunu tedavi etmek için kullanılabilen bir yöntemdir bu sebeple ergen terapisinde de faydalı olur.