BİREYSEL TERAPİ


BİREYSEL TERAPİ NEDİR?

     Bireysel terapi, danışanların duygularını, inançlarını veya davranışlarını araştırmak için eğitimli bir terapistle (güvenli, şefkatli ve gizli bir ortamda) birebir çalıştıkları bir süreçtir. Terapinin genel amaçları değişime ilham vermek veya yaşam kalitesini artırmak olabilir. İnsanlar, tek başına yüzleşmeleri zor olan konularda yardım almak için terapi isteyebilir. Bireysel terapi ayrıca terapi, psikoterapi, psikososyal terapi, konuşma terapisi ve danışmanlık olarak da adlandırılabilir. En yaygın terapi şekli olan bireysel terapi, psikanaliz ve bilişsel-davranışçı terapi gibi birçok farklı terapi stilini kapsayabilir.

    Terapi, insanların yaşadıkları problemlerin üstesinden kolaylıkla gelebilmesi ve kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olabilir. Merhamet ve özgüven gibi olumlu duyguları arttırabilir, danışanlar zor durumları ele alma, sağlıklı kararlar alma ve hedeflere ulaşma becerilerini öğrenebilirler.  Hatta bazı insanlar kendilerini kişisel olarak geliştirmek için bile terapiye başvurabilirler. Ayrıca terapi yalnızca danışanların var olan problemlerini çözmekle kalmaz gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlar ve kaygılar için başa çıkma becerilerini güçlendirir.

BİREYSEL TERAPİNİN AMACI NEDİR?

    Online terapi, endişe ve depresyondan ilişki sorunlarına ve işle ilgili strese kadar her türlü sorunu tedavi etmek için kullanılabilir. Online terapinin geleneksel yüz yüze terapiden daha fazla olmasa da aynı derecede faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bazı çalışmalar insanların online terapiden daha fazla memnun olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla, online terapi, geleneksel tedavinin yalnızca aynı faydalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla kolaylık ve esneklik sunar.

BİREYSEL TERAPİDE HANGİ SORUNLAR ÜZERİNE ÇALIŞILIR?

     Terapi zihinsel, duygusal, fiziksel ve davranışsal sorunların tedavisinde yardımcı olabilir. Terapistler, depresyon, anksiyete, ilişki sorunları, çözülmemiş çocukluk sorunları, keder, stres yönetimi, beden algısı sorunları gibi konularda destek, problem çözme becerileri ve gelişmiş başa çıkma stratejileri geliştirebilir. Birçok kişi, terapistlerin kişisel gelişim, kişilerarası ilişkiler, aile kaygıları, evlilik sorunları ve günlük yaşamın güçlüklerini yönetmede muazzam bir varlık olabileceğini de düşünürler. Terapistler zor bir problem hakkında yeni bir bakış açısı sağlayabilir veya danışanları bir çözüme doğru yönlendirebilirler. Terapiden elde edilen faydalar, sürecin ne kadar iyi kullanıldığına ve danışanların öğrendiklerini günlük hayatlarına uygulayabilmelerine bağlıdır.

BİREYSEL TERAPİ NASIL YAPILIR?

     Pek çok terapi yaklaşımları vardır. Bazı terapi türleri, farklı meseleleri ele alırken diğerlerinden daha iyi sonuç verir. Terapistlerin, bir kişinin ihtiyaçlarını ele alırken farklı yaklaşımlardan gelen fikirleri bir araya getirmesi yaygındır.

    Bilişsel davranışçı terapi (CBT) en yaygın ve etkili terapi türlerinden biridir. Bu yaklaşım, insanların düşünceler, duygular ve davranışlar arasındaki bağlantıya bakmasına yardımcı olur. Bu süreçte insanlar olumsuz düşünme kalıplarını pozitif olanlarla değiştirebilirler. Bilişsel Davranışçı Terapi'nin arkasındaki inanç, sağlıklı düşüncelerin genellikle olumlu duyguları ve üretken eylemleri teşvik ettiği yönündedir.

Diğer etkili yaklaşımlar ise şunlardır:

Diyalektik davranış terapisi (DBT): İnsanların stresle başa çıkmalarına, duygusal düzenlemeleri geliştirmelerine ve ilişkiler üzerinde çalışmalarına yardımcı olabilir.

Kişilerarası psikoterapi (IPT): İnsanların ilişki becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Kabul ve taahhüt tedavisi (ACT): Düşünceler ve duygular hakkında farkındalığı artırabilir.

Psikodinamik terapi: İnsanların bilinçsiz deneyimlerini ve bu deneyimlerin davranışlarını nasıl etkileyebileceğini anlamalarına yardımcı olabilir. 


  BİREYSEL TERAPİ KİMLERE YARDIMCI OLABİLİR?  

        Bireysel terapi bu konularla sınırlı olmamakla birlikte aşağıda belirtilen problemleri yaşayan insanlara yardımcı olabilir.

  • Depresyon
  • Kaygı
  • Öfke
  • Evlilik ve kişisel ilişkiler
  • Ebeveyn zorlukları
  • Okuldaki zorluklar
  • Yeme problemleri
  • Bağımlılık
  • Aile sorunları
  • Keder ve kayıp
  • Düşük benlik saygısı
  • Önemli yaşam kararları vermek 

      Genel olarak, psikoterapinin amacı kişilerin mental kaygıları hakkında konuşmak ve danışanların daha üretken, psikolojik olarak daha sağlıklı yaşamlar sürmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olmaktır.

       

       Her tür psikoterapide, psikolog, terapi için özel hedefler geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu, genel bir hedefin yanı sıra oturumdan oturuma değişebilecek daha odaklı hedefleri içerecektir. Genel hedefin oturum oturum hedeflerine ayrılması, programın belirli bölümlerine odaklanmaya ve tüm yönlerin doğru bir şekilde ele alındığından emin olmaya yardımcı olur. Ayrıca, hangi belirli parçalarda zorluk yaşadığınızı ve daha fazla üzerinde çalışmak istediğiniz şeyleri tanımlamanızı da kolaylaştırır.

  BİREYSEL TERAPİ NE KADAR SÜRER?


    Bireysel terapi seansları genellikle 45 ile 60 dakika arasında değişkenlik gösterir.  Oturumların ne sıklıkla gerçekleştiği ve seansların süresi birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörlerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

   Terapinin süresi ve sıklığı, danışanların ihtiyaçlarına ve hedeflerindeki ilerlemesine bağlı olarak, tek oturum ile birkaç yıla kadar süren bir aralıkta değişkenlik gösterebilir.

   BİREYSEL TERAPİ İLE BİRLİKTE İLAÇ KULLANMAK GEREKLİ MİDİR?

      Terapi, başa çıkma ve kendi kendini yönetme becerilerini öğretebilir. Ancak bazı durumlarda ileri tedavi önerilmesi söz konusu olabilir. Danışanların endişelerine ve fiziksel sağlığına bağlı olarak, yalnızca bir terapist görmek yeterli olabilir. Bazı kaygılar için ilaç faydalı olabilir. Böyle durumlarda psikiyatrist ile görüşmek daha faydalı olacaktır. Tam bir tıbbi değerlendirme, danışanın probleminin niteliğini ve durumuna uygun olabilecek tüm tedavi seçeneklerini belirlemesine yardımcı olabilir.


   BİREYSEL TERAPİSTLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

       Bir terapist veya danışman olmak belli temel becerileri gerektirir. Terapistlerin mesleklerinde yardımcı olabilecekleri temel becerilerden bazıları şunlardır:

   Empati:Empati, düşüncelerini veya duygularını açıkça ifade etmese bile, başka bir kişinin deneyimlerini anlama ve tanımlama yeteneğidir. İyi bir terapist, bir terapist olarak danışanlar ile aynı fikirde olmasa bile seçimlerini ve duygularını anlayabilen çok çeşitli danışanlarla empati kurmalıdır.

   Dinleme Becerileri:Neredeyse tüm terapi türlerinde, terapistlerin insanları aktif olarak dinlemesi, düşüncelerini onlara geri yansıtması ve danışanların aktardıkları önemli olayları ve duyguları hatırlayabilmeleri gerekir. Ayrıca danışanların değinmediği şeylere ve nasıl iletişim kurduklarına da dikkat etmeleri gerekir.

   Sosyal ve İletişim Becerileri:Danışanların iyi iletişim becerilerine sahip olan bir terapistle pozitif bir terapötik ilişki kurma olasılığı daha yüksektir çünkü bu rahatlık ve güven sağlayabilir.

   Sağlıklı Sınırlar Oluşturmak:Etik terapi sağlamak için, danışmanlar ve terapistler terapide yardımcı oldukları insanlarla sağlıklı sınırlar oluşturabilmeli ve sürdürebilmelidir. Terapistler danışanlara terapötik ilişkinin doğasını ve sınırlarını açıkça iletebilmelidir. 


   BİREYSEL TERAPİDE ONLİNE TERAPİ GÖRÜŞMESİ FAYDALI OLUR MU?

      Online terapi, endişe ve depresyondan ilişki sorunlarına ve işle ilgili strese kadar her türlü sorunu tedavi etmek için kullanılabilir. Online terapinin geleneksel yüz yüze terapiden daha fazla olmasa da aynı derecede faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Bazı çalışmalar insanların online terapiden daha fazla memnun olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla, online terapi, geleneksel tedavinin yalnızca aynı faydalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla kolaylık ve esneklik sunar.